Jørgen Enevoldsen underviser studenter.

Tidligere Peru-misjonær på besøk etter 20 år

Jørgen Enevoldsen dro begeistret tilbake til Danmark, etter å ha tilbrakt fire uker i Juliaca, Peru, hvor han var misjonær for flere år siden.

Skrevet av Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk. Oversatt til norsk og publisert med tillatelse av Marie Vargas.

Fra den 10. januar og en måned frem var Jørgen Enevoldsen (59) tilbake i Peru, hvor han underviste på den desentraliserte bibelskolen CLET i Juliaca.

Sammen med sin familie var han utsendt til Peru av Dansk Luthersk Mission (DLM) i perioden 1988-1997. De fleste år bodde og arbeidet de i Juliaca.

Og det er med stor begeistring den tidligere Peru-misjonæren, som nå bor i Ølgod, Dannmark, forteller om sitt besøk.

 

En glede at mange fremdeles er en del av det kristne fellesskapet

"Det var veldig oppmuntrende å møte gamle bekjente i Juliaca igjen og gjenoppleve både det menneskelige og det åndelige fellesskapet," forteller Jørgen Enevoldsen.

Han var den første DLM-misjonær i Peru, og i 1995 overga han eierskapet av kirken til peruanerne selv.

Derfor var det også særlig gledelig for ham å oppleve at mange fremdeles er en del av det kristne fellesskapet i Juliaca.

"Det var også flott å møte den nye generatsjonen. Barna som lekte med våre barn var nå plutselig blitt voksne. Noen av de unge er nå med på å trekke lasset i menigheten."

 

Godt med hjelp til bibelundervisningen på CLET

Jørgen Enevoldsen underviste en uke i henholdsvis Efeserbrevet, emnet "tilgivelse" og Romerbrevet.

Bibelkursene på CLET har ellers ligget stille noen år, men har de senere årene begynt igjen.

Kursene ble holdt i januar-februar, i sommerferien i Peru, og det kom mellom 15-25 deltakere til kursene på grunnivå og litt færre på ledernivå.

"Det er mitt helt klare inntrykk at det arbeidet som er gjort i Peru, ikke har vært forgjeves," sier han med stor glede.

 

Guds ord forkynnes trofast søndag etter søndag

"Vi misjonærer er ikke lenger (bosatt red.) i Juliaca. Men Guds ord forkynnes trofast søndag etter søndag av peruanere i flere kirker i byen."

Jørgen Enevoldsen forteller også om et ektepar med deres fem voksne barn og svigerbarn, som ble medlemmer i en menighet.

"Det ble takket og bedt mye for dem under gudstjenesten. Og det er bruk for mye forbønn for peruanerne. Be også for de tre, som om ikke lenge skal til Bogotá i Colombia for å være misjonærer."

Portrettbilde av Marie Tjomsland Vargas

Marie Vargas

Utsending