Bilde av en gruppe folk fra Aymara på et fjell.

Med evangeliet til Aymara-folket

Aymara regnes som en unådd folkegruppe og nå har kirken vedtatt en storsatsing på folkegruppen.

Julian Pablo Paye Suca er «Pastor nacional» (den nasjonale pastoren) og han drømmer om å nå enda lenger ut med evangeliet blant den unådde folkegruppen. Før det ble formelt bestemt at kirken ville satse på aymara, var han med på en befaring i området for å sondere muligheter.

– Fra befaringene vil jeg trekke frem at jeg har sett en nød for evangeliet, sier pastoren.Vi har sett at det flere steder virker som det er åpning for evangeliet. Noen steder har kirken allerede et lokale de kan benytte seg av, og andre steder har kirken noen kontakter de kan spille på.

 

Vil plante fem nye menigheter

Det er hovedstyret i NLMs samarbeidskirke i Peru som har godkjent denne store satsingen blant aymarafolket, og arbeidet vil være hovedsakelig i området rundt Titicacasjøen og i Tacna.  Planen er å plante fem menigheter i området, og styrke aymarakirken «Ciudad Nueva» i Tacna. Men kirken vil også jobbe diakonalt. De ønsker å bidra på en positiv måte i lokalsamfunnene, med eksempelvis å tilby voldsforebyggende kurs, voksenopplæring og ekteskapskurs. Som et ledd i denne satsingen skal også CLET (det lutherske senteret for teologisk utdannelse) oversette en del kursmateriell til aymara.

 

Sender nasjonale misjonærer

Dette er en ny måte å drive med nybrottsarbeid på i Peru. Til nå har NLM sine misjonærer reist ut, lært seg språk, opprettet kontakter og stått i spissen for arbeidet. Nå er det kirken selv som sender nasjonale misjonærer, gjerne med teologisk utdannelse fra SETELA, som allerede kan språket og brenner for å gå med evangeliet. Vår hovedoppgave som misjon er å støtte dem — både med forbønn, økonomisk og med veiledning.

 Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Portrettbilde av Marie Tjomsland Vargas

Marie Vargas

Utsending