Vinneren av tredjeplass i dyp konsentrasjon under tegnekonkurransen.

Jeg og familien min i fremtiden

NLM sitt prosjekt i Mongolia er rettet mot barn med funksjonsnedsettelser. 24. mai ble det arrangert en tegnekonkurranse for disse barna. Totalt 30 barn kom for å delta.

1. juni hvert år arrangeres «barnas dag» i Mongolia. Innholdsmessig kan det kanskje best sammenlignes med 17. mai. Gatene stenges for biler, alle har fri fra jobb og skole, og barna er i fokus. De får gaver, det spises is og godteri, og kanskje aller best er det at barneparken er åpen.

 

Verdighet for alle barn

For barn med funksjonsnedsettelser er det ikke alltid like lett å delta på denne dagen.

NLM sitt prosjekt er rettet mot barn med funksjonsnesettelser. Vi ønsket i anledningen «barnas dag» å gi disse barna en god opplevelse. Vi ønsket at de skulle kjenne seg sett og verdsatt.

Programmet for dagen inneholdt poster som musikalske innslag av barn, tegnekonkurranse, middag, og til slutt en samtale hvor barna selv kunne få dele med oss hva de så som sine største utfordringer og behov.

 

Tegnekonkurranse og mestring

Da deltakerne kom inn døren, fikk de tildelt en pakke med tegnesaker. Mange kom langveisfra, så naturlig nok tok det litt tid før alle var på plass og vi fikk startet.

Dette så derimot ikke ut til å påvirke deltakerne. De fleste var raskt igang med å fylle opp de tomme sidene i den nye tegneblokka si.

Deltakerne kom sammen med en eller to foresatte. En av deltakerne hadde mistet begge foreldrene og kom derfor sammen med bestemoren sin. Det var ikke vanskelig å se at de to stod hverandre nær.

Bestemoren fortalte at skolen ikke har nok ressurser til å ha ham i klasserommet. Han var døv-stum, så han og bestemoren hadde sammen utviklet et tegnspråk de brukte for å kommunisere. Det var hun som var sammen med ham hver dag, og lærte ham det hun selv hadde lært.

Da denne gutten (bildet øverst) vant tredjeplass i tegnekonkurransen, var det vanskelig å vite hvem av de to som hadde det største smilet.

 

Slapp å være annerledes

Når det gjelder type funksjonsnedsettelse, var det store forskjeller blant deltakerne. Noen av dem gikk på skolen, andre ikke. Enkelte hadde mer synlige utfordringer enn andre. Det som derimot var felles for dem alle, var at de deltok på et arrangement spesielt tilrettelagt for dem, for aller første gang.

For første gang var de sammen med andre barn som opplevde mange av de samme utfordringene som seg selv. For første gang var de ikke den som er litt annerledes eller den som trenger ekstra hjelp.

Under samtalen på slutten av dagen kom det frem at dette var noe de satte pris på. Foreldre kommenterte også utviklingen i dynamikken blant barna i løpet av dagen. Først var de sjenerte for hverandre, men ettersom timene gikk ble de kjent og fikk nye venner.

Deltakere i aksjon under tegnekonkurransen.
Kunstnere:Deltakere i aksjon under tegnekonkurransen. Jan Ingve Bernssen

En bedre fremtid

Det var sterkt å se barnas produksjoner denne dagen. Temaet for tegningene skulle være «Jeg og familien min i fremtiden». Vi vet at mange av disse barna kommer fra hjem med relativt lav inntekt. På tegningene kunne vi derimot se at barna drømte om bedre fremtid med fint hus, mange dyr, fine klær og lykkelige foreldre.

Et prosjekt alene kan ikke oppfylle drømmene til disse barna. Men vi får være med og gjøre noe. Prosjektet til NLM vil fokusere på å gi langvarig hjelp til disse barna. Det vil si at prosjektet blant annet ønsker å heve kompetansen til fagpersonell, spre informasjon til mennesker i maktposisjoner, og bedre systemer som skal ivareta disse barnas rettigheter.

Det vil igjen si at mange av aktivitetene prosjektet vil drive, ikke nødvendigvis vil være rettet mot det enkelte barnet direkte. Samtidig vil vi gjennomføre litt mindre arrangementer, slik som tegnekonkurransen. Dette fordi det er viktig for oss å vise disse barna at vi gjør noe her og nå for å bedre deres situasjon. For å gi dem en bedre fremtid.

Hugdal

Marit Norheim Hugdal

Misjonær