Medarbeidere i LCROC med familie

Vil fortsette å tjene

Det var mange som ville takke de to trofaste medarbeiderne i Taipei som går av med pensjon til nyttår. Og begge to vil fortsette å tjene Gud som pensjonister.

Lørdag 21. november var det stor takkefest i Åndelig lys-kirken (Spiritual Light Church) i Taipei. Det ble tatt avskjed med to av kirkens medarbeidere som blir pensjonister ved slutten av året.

Pastor Ray Chen og bibelkvinne Tse-E Chen deler tilfeldigvis samme etternavn, og de har begge vært med i medarbeiderteamet i Åndelig lys-kirken helt fra 1997. Ellers er de nokså forskjellige. De representerer på en måte hele spektrum av Taiwans kristne. Tilbakeblikk på deres felles tjeneste ble derfor et spesielt vitnesbyrd om hvordan Gud forener mennesker i arbeidet for hans rike.

 

En frukt av misjon

Bibelkvinne Chen er i femtiårene, men dårlig helse gjør at hun slutter som ansatt i menigheten. Men å tjene Gud og mennesker, det vil hun fortsatt – det er en del av henne! Hun kjenner livet til dem på grasrota og taler deres språk.

Tse-E Chen kommer fra en liten landsby på Ilan-sletta som bare hadde én kristen familie. Selv ble hun kristen gjennom søndagsskolen i den kristne familiens hus og senere gjennom et ungdomssenter som NLM-misjonærer drev sammen med noen lokale medarbeidere.

Bibelkvinne Chen
Vil fortsatt tjene:Bibelkvinne Tse-E Chen vil fortsatt tjene Gud og mennesker. LCROC

Helt fra begynnelsen ble hun dratt inn i tjenesten, og dette har preget henne helt til i dag. Hun tar fatt på ting og hjelper andre i livets mange praktiske utfordringer. Gjennom samarbeid i menigheten ble hun også utfordret til å fullføre videregående skole som første i sin familie og å studere ved China Lutheran Seminary.

Tse-E Chen takket presten og bibelkvinnen som tok seg av henne som åndelige foreldre: «Fordi dere hjalp meg til å oppleve Kristi kjærlighet, ble jeg, den stygge andungen fra landsbyen som var full av mindreverdighetsfølelse og uten selvtillit, til en svane som kan dele Guds kjærlighet med andre.»

 

Takknemlig teolog

Medarbeideres tålmodighet og omsorg trengte også biskop Chen for at han kunne bli til den respekterte og evangelium-sentrerte pastoren og forkynneren han er i dag.

Han kom til troen i Åndelig lys-kirken som lovende fysikkstudent, men reiste snart til USA for doktorgradsstudier og forskning. Senere ble han prest i en kirke for USA-kinesere. Da han kom tilbake til Taipei etter 20 år i USA, var kirkeliv i Taiwan helt fremmed for ham.

Biskop Chen takkes av eldste Chung
Takk for tjenesten:Eldste Chung (t.v.) fra Nådekirka i Roliggata takker biskop Ray Chen. LCROC

Biskopen roste i sin takketale prestekollegaen og bibelkvinne Chen for alle gangene de «ryddet etter ham» når han gjorde feil eller glemte noe, og for den veiledning de gav ham, slik at han ble glad i de forskjellige menighetene og medarbeiderne i hele synoden.

En spesiell takk gikk til China Lutheran Seminary for den hjelpen han fikk gjennom kurset master i luthersk teologi. Han begynte nokså skeptisk og halvhjertet med studiet ved siden av alle de andre oppgavene, for han hadde aldri likt troslærens mange teoretiske spørsmål. Lattermildt fortalte han hvor overrasket han var over seg selv da han ble begeistret og takknemlig for god teologi.

Når han nå gir fra seg alle embeter, skal han fortsette å forkynne og undervise om evangeliet i kirken. «Jeg kommer ikke til å reise herfra. Denne kirken har blitt mitt hjem,» slo han fast.

Meiken Buchholz

Utsending