Bil med plakat av statsministeren

En rettferdig fremtid?

Etiopias statsminister har et stort dilemma. Hvordan skape fred uten selv å undertrykke? Det minner meg om Guds dilemma – og han klarte det.

Gjennom mange år har Etiopia vært ledet av autoritære regimer, fra keiserdømmet under Haile Selassie frem til 1974, via det kommunistiske regimet som falt i 1991, til Meles Zenawis regjering som fortsatte å regjere etter hans død og helt frem til april 2018. Det har vært svært begrenset pressefrihet og mange har vært fengslet for å uttale seg kritisk om regjeringen.

 

Statsminister for alle

Våren 2018 foregikk det en stille revolusjon. Etter mange måneders mer eller mindre fredelige demonstrasjoner og protester gikk statsministeren av. Den nye statsministeren tilhører landets største folkegruppe Oromo som historisk har opplevd seg som en undertrykt gruppe.

Men Dr. Abyi ønsker ikke å være statsminister bare for Oromofolket. Fra første stund har Dr. Abyi lagt vekt på å bygge et forenet Etiopia på tvers av mangfold, og han har blitt godt mottatt. I de første månedene etter at han inntok statsministerboligen klistret nesten alle drosjesjåførene bilder av Dr. Abyi på bilene sine, og noen gjorde stor business av å trykke t-skjorter med bilder av statsministeren.

 

Fred – men også uro

Dr. Abyi ønsker å bygge et Etiopia preget av fred og rettferdighet. Han har bidratt til å skape fred mellom Etiopia og Eritrea slik at familier som har vært adskilt i mange år har blitt gjenforent. Han har satt politiske fanger fri, han har ønsket opposisjonspolitikere velkommen hjem og han har vært tilbakeholden med bruk av militærmakt for å skape ro og orden.

For det er ikke ro og orden. Landet kan på mange måter beskrives som en trykk-koker hvor lokket akkurat har blitt fjernet. Nord og sør og øst og vest preges av etniske konflikter. Noen steder har det vært tendenser til lovløshet.

 

Rettferdighet er vanskelig

Dr. Abyi ønsker å være statsminister for alle i Etiopia. Han ønsker ikke å bruke våpen til å kontrollere folk. Dersom han bruker de samme metodene som de som hadde makten før ham, blir det jo ikke noe bedre. Men han erfarer at det er vanskelig å skape rettferdighet.

Dr. Abyi har et stort dilemma. Hvordan skal han hindre ondskap uten å bruke våpenmakt og undertrykkelse? De som skaper uro er de samme menneskene som lengter etter rettferdighet og fred. Dersom han bruker makt vil folk kanskje miste tilliten til ham og ikke lenger tenke at han er deres statsminister. Dr. Abyi vil at folk skal stole på ham, høre på ham og ikke være redde for ham.

 

Guds dilemma

Dr. Abyis dilemma har hjulpet meg til å forstå litt mer av Guds dilemma. Gud vil at det skal være fred og rettferdighet på jorda. Han vil ikke at mennesker skal ha det vondt. Han vil at alle skal ha det godt. Han vil at vi skal elske hverandre, hjelpe hverandre og ta vare på hverandre. Han vil at vi skal dele og at alle skal ha nok. Han vil at alle skal kjenne ham og stole på ham. Han sier «Vær ikke redde!»

Hvordan kan Gud skape rettferdighet? Han ble menneske. En liten baby i en stall er det vel ingen som er redde for. Så viste Gud menneskene hva rettferdighet er. Han ga mat til de sultne, gjorde de syke friske, han snakket mye med de som var fattige og de som ingen ville høre på. Han fortalte sannheten til de som hadde makt. Men Gud bruker ikke makta si til å kontrollere folk. Han vil at folk skal ha tillit til ham, han gir menneskene frihet til å velge. Han stopper ikke de som er slemme, for han vil at de skal stole på ham og høre på ham. Han vil også være deres Gud. Og noen ganger er det jo vi som er slemme. Gud stopper oss ikke og han straffer oss ikke.

 

Straff er nødvendig

Men hvis ingen reagerer når noen er slemme med deg, så gir det deg følelsen av at du ikke er viktig og at ingen bryr seg om deg. Straff er nødvendig når noen har vært slemme. Da Jesus ble voksen, døde han på korset. Fordi straff er nødvendig for å skape rettferdighet.

Fordi Jesus er Gud, var døden hans gyldig som straff for alt det vonde i verden og alle mennesker sin skyld. Fordi han er menneske, kunne han dø på et kors. Jesu død er rettferdighet for synderen og for offeret. Vi er alle syndere og vi er alle ofre under konsekvensene av andre menneskers synder.

 

Makt til å sette fri

Jesus kom for å skape rettferdighet. Rettferdighet i relasjonen mellom Gud og mennesker, rettferdighet i våre relasjoner med hverandre, og en rettferdig verden. I Guds rike er det rettferdighet og fred. I Guds rike bor Gud og mennesker sammen. Dette begynte da Jesus ble født. Da Gud ble menneske. Gud ønsker relasjon med oss. Han ble menneske for at vi ikke skal være redde for ham, men ha tillit til ham. Jesus er Guds visdom. Han viser oss at visdom er relasjoner som bygger på tillit, ikke på frykt. Den største visdom finnes ikke i makten til å kontrollere. Sterkest er den som har makt til å sette fri.

 

Jesus lykkes

I skrivende stund er det svært usikkert i hvilken grad Dr. Abyi vil lykkes med å bygge et mer rettferdig Etiopia. Og det er dessverre blitt tydelig at han i hvert fall må ty til bruk av noe våpenmakt.

I Lukas 4,18-19 avslører Jesus hvem han er og hva oppdraget hans er:

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»

Vi får være med og vitne om den virkelige frelseren som bringer rettferdighet og fred. Jesus lykkes i oppdraget sitt, ikke gjennom makt, men ved at han ble menneske. Gjennom svakhet og sårbarhet, inkarnasjon, død og oppstandelse er Jesus vår rettferdighet.

 

Mirjam Syltebø Endalew

Utsending