Biskop Nicolaus Nsanganzelu og NLMs stedlige representant Morten Egeland med avtaledokumentene

Historisk samarbeidsavtale for ELCT Mbulu og NLM

Det var flott å få overvære en høytidelig signering av avtale om videre samarbeid mellom NLM og ELCT (Evangelical Lutheran Church Tanzania) i Mbulu bispedømme i begynnelsen av året.

Etter at NLM i 2019 avsluttet over 70 år med langtidsmisjonærer i Tanzania, er det fantastisk å få oppleve hvordan den nasjonale kirke står på i arbeidet for å nå enda flere med frelsesbudskapet i Tanzania.

Det har i mange år vært samtaler mellom NLM og ELCT Mbulu-ledelsen om å avklare hvilke forventninger en skal ha til hverandre i årene fremover. Arbeidet er i en ny fase, og en slik avklaring er nyttig for begge parter.

 

Inspirere og støtte hverandre

Noen av sakene som er nevnt i samarbeidsavtalen som ble undertegnet for vennskapsfasen, er at vi vil søke råd hos hverandre, og støtte og inspirere hverandre i arbeidet med å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.

Vi vil også besøke hverandre som søsken i Jesus Kristus, ved at NLM besøker bispedømmet og de får besøke NLMs arbeid. Vi vil også se på muligheter for å stille med kortidspersonell og økonomisk støtte dersom det er behov for det. Dersom det er behov for bistand i andre bispedømmer NLM samarbeider med, vil Mbulu se på muligheten for å sende sitt personell.

 

Ønsker å gå videre

Biskop Nicolaus Nsanganzelu er seg bevisst på at han ønsker at kirken skal fortsette å vokse. Etter et besøk i Kenya i fjor, der han var med til muslimske områder av landet, fikk han se hvordan en her driver teltmaker-misjon og relasjonsbyggende arbeid. Dette ble en ny erfaring for ham. Han fikk innblikk i hvordan en arbeider i disse områdene, og ble tent for å få med seg sin kirke på et slikt arbeid også.

Det er inspirerende å både se og oppleve gløden ledelsen her har for arbeidet. Også den takknemligheten de viser over NLM sitt mangeårige engasjement for å bygge kirken de nå leder videre på egen hånd.

Biskop Nicolaus Nsanganzelu
Privat

Imponerende byggeprosjekt

Vi fikk på vårt besøk i Tanzania og være med å se på et av de store byggeprosjektene de har i Mbulu by. De bygger et stort kurs- og konferansesenter med gjesterom. Det skal gjøre det mulig å ha noen av de store samlingene kirken arrangerer i egne lokaler, med overnatting og matservering. Det vil også være et gjestehus for grupper og turister som kommer på besøk, og dermed være med å gi kirken inntekter.

Det er i hovedsak medlemmene og kirkene i bispedømmet som har samlet inn penger til byggingen, og kostnadsrammen er på hele 1,8 billioner tanzaniashilling. Det er utrolig imponerende at de får til dette! Senteret vil ha 45 dobbeltrom og 6 større rom for overnatting. Alle rom får eget bad. Det vil i tillegg bygges en møtesal som kan romme om lag 400 personer. Kontorer, matsal, resepsjon og kjøkken er også tegnet inn i dette byggeprosjektet.

Kirkeledere foran byggeplass med stort nybygg
Privat

Takk og be

Vær med og be for Biskop Nicolaus Nsanganzelu og hans ledere. At de får fortsette å lede kirken på en god måte. Be om visdom og innsikt for dem i mange saker de står overfor.

Takk Gud for at NLM i så mange år har fått være med å bygge den Lutherske kirken i Tanzania. Be om visdom i hvordan vi på best mulig måte kan få være til hjelp og oppmuntring for dem i årene som kommer.

Morten Egeland

Morten Egeland

Regionleder for Sør-Amerika og Vest-Afrika