Lærer og elever i klasserom

Skolepersonalets betydning

"Tusen takk til deg som tjenestegjør på NLM sine skoler! Dere er helter! Den jobben dere gjør får virkelig konsekvenser for evigheten," skriver Harald Tjervåg.

Etter å nylig ha vært en snau uke på Tryggheim VGS som forkynner har jeg gjort meg opp noen tanker.

Én ting er at det var veldig kjekt og givende for meg å få komme tilbake for tredje gang dette skoleåret og igjen møte så mange flotte ungdommer! Ikke nok med det, jeg fikk forkynne fritt om påskebudskapet: Jesus som bar disiplenes og våre synder opp på korset, selv om ingen av oss fortjente det! Ja, han sto til og med opp igjen og vant over døden!

Et mektig budskap, både for dem som har tatt sin tilflukt hos Jesus, og for dem som enda ikke er kommet til tro på ham!

  

Uvurderlig innsats

Det er virkelig stort å få komme på besøk og være med på dette! Samtidig vil jeg i denne teksten understreke viktigheten av arbeidet som legges ned av de ansatte på Tryggheim og tilsvarende skoler!

Du tenker kanskje jeg da kun snakker om dem som er ungdomsarbeidere eller har med møtevirksomheten å gjøre. Nei, jeg snakker også om kjøkkenpersonale, internatarbeidere, renholdere, vaktmestere, lærere, administrasjon og alle andre stillinger som måtte finnes på disse skolene.

For min del, som forkynner, er det en ekstra motivasjon å møte all den positiviteten og støtten jeg får fra personalet på skolene. Det hjelper meg mye i tjenesten å kjenne en «backing» hvor jeg kommer, både menneskelig og i bønn.

Det er som å komme til dekket bord, og det vitner om at mange har forstått Bibelens budskap om gjestfrihet.

  

Betyr mye for elevene

Enda viktigere er hvilken betydning personalet har for elevene som går på skolen. Jeg har snakket med flere elever på ulike NLM-skoler som vitner om dette.

Personalets imøtekommenhet og omsorg har ført til at mange elever fikk et langt mer positivt forhold til kristen tro enn de i utgangspunktet hadde. På skolen møter de mennesker i ulike tjenester og yrker som har Jesus i hjertet, noe som får virkelig stor betydning!

Jeg vil fortsatt frimodig hevde at møteuker er en viktig sak også på NLM sine skoler. Samtidig er arbeidet som gjøres på skolene, både i undervisningssammenheng og jevnlig møtevirksomhet, helt uvurderlig og en svært viktig grunnstein!

  

Dere er helter

Så, tusen takk til deg som tjenestegjør på NLM sine skoler! Dere er helter! Den jobben dere gjør får virkelig konsekvenser for evigheten, både for de elevene som blir bevart og for dem som kommer til tro, nå eller senere.

Takk også til deg som støtter skolenes arbeid, både i bønn og med økonomiske gaver! Dette er arenaer som Gud virkelig bruker for å bygge sitt rike!

 

Harald Tjervåg