Ribka vasker hender

Arbeidet står ikke stille

I Indonesia er det per i dag bare én norsk enhet igjen, men det betyr ikke at ting står stille. Våre engasjerte lokale medarbeidere holder hjulene i gang så godt det lar seg gjøre gjennom oppmuntring og veiledning.

Som resten av verden har også Indonesia blitt kraftig rammet av pandemien som setter ut en hel verden og kaster oss inn i usikkerhet, et politisk og økonomisk spill samt fortvilelse over å ikke kunne gjøre det vi er kalt til å gjøre.

 

Usikker fremtid

I Medan/Indonesia er det per i dag ingen norske utsendinger, og vi kjenner selvsagt på en enorm fortvilelse over å ikke kunne være til stede. Vi vet også lite om hva fremtiden bringer og når vi kan sette oss på flyet hjem igjen til Medan. Men dette betyr ikke at arbeidet står stille i Indonesia!

 

Står opp hver morgen

I Indonesia har vi en stor flokk med lokale medarbeidere som jobber med flere ulike diakonale og kristne prosjekter. Vi har strenge regler for de lokale, da vi ønsker at de skal holde seg friske og være trygge.

Likevel står de opp hver eneste morgen og gjør et godt stykke arbeid for NLM Indonesia og for å komme et skritt nærmere det viktigste målet av alle, Verden for Kristus. 

For selv om det kan være fortvilende å ikke kunne reise ut til prosjektområder som normalt, eller kunne besøke kirker og holde seminarer som tidligere, har våre lokale medarbeidere funnet mange nye måter å kommunisere med prosjektområdene på.

 

Veileder og oppmuntrer

De veileder mennesker i en vanskelig tid og forteller folk om viktigheten med å følge myndighetene sine råd rundt smittevern.

Ikke minst forteller de mennesker om at vi har en som vil bære oss og at vi, som har kommet enda tydligere frem disse siste månedene, ikke har kontroll på dette alene, men at vi trenger Gud på laget. 

 

Ikke bare til boller, brus og antibac

Så selv om ikke utsendingene er til stede i Indonesia og andre land som NLM driver arbeid, betyr ikke det at ting står stille og at pengene som du gir i kollekt blir brukt til boller, brus og antibac på hovedkontoret.

Det blir fortsatt brukt til å lønne en fantastisk engasjert gjeng, og også gi hjelp til trengende. Arbeidet i Indonesia trenger din støtte og forbønn mer enn noen gang!

 

Møte mennesker med Guds kjærlighet

Vi i Indonesia vet like lite som Norge og de andre landene NLM driver arbeid hvordan høsten blir, økonomien til NLM, utreise og hjemreise etc. Det eneste vi vet, og som vi kan si for sikkert, er at det er viktigere enn noen gang tidligere å møte mennesker med Guds kjærlighet. 

Steffen Pedersen Dyve

Steffen Pedersen Dyve

Pastor Bedehuskirken Lyngdal (50%)