bibeloversettelse

Bibelen på hjertespråket

Det tar lang tid å lære språket mahou. Noen ganger spør vi oss: Er det egentlig vits å lære det?

Snakker ikke de fleste mahouer fransk? Jo, mange gjør faktisk det. All undervisning på skolen foregår på fransk, fra dag én, og stadig flere har en del skolegang. Kanskje er det ikke lenge til man kan snakke fransk med de aller fleste mahouer.  

 

Bibel på mahou

En annen ting som tar lang tid, er bibeloversettelse. Det er over tjue år siden NLM startet med bibeloversettelse til mahou, men det er først denne våren vi kommer til å få gitt ut en bok med de fire evangeliene.

Er det egentlig vits i å bruke tid og penger på dette, hvis mange, og kanskje snart alle, kan lese bibeltekster på fransk?  

Det finnes mange kirker i mahou-land hvor alt foregår på fransk. Mange innflyttere fra andre folkegrupper er kristne, og fransk er det eneste språket de har felles. Når de kommer sammen for å feire gudstjeneste, er det derfor naturlig å bruke fransk. Men vi ser også at det er få mahouer som kommer til disse kirkene.

‒ Når alt er på fransk, oppleves det som at det er for ‘de andre’, men hvis det er på mahou, skjønner vi med en gang at det er for oss, sier de. 

 

Muslimsk folkegruppe

Det har noe å si hva slags språk man bruker. På mahou sier man ikke «fransk», man sier «hviting-språk». Og kristendom har ofte blitt kalt for «hviting-bønn».

Men evangeliet er ikke for «de andre», det er for alle mennesker. Og det er det vi er her for å formidle. Vi er her for å vise at det Jesus gjorde, gjorde han for mahouene.  

Akkurat nå er det fritt fram å drive misjonsarbeid blant mahouene. Situasjonen her er ganske unik. Vi arbeider blant en av de minst nådde folkegruppene i verden; 99,5 % er muslimer. De fleste muslimske folkegrupper vil ikke ha noe med misjonærer å gjøre, men her ønsker de oss velkommen.

Men det er ingen selvfølge at det fortsetter sånn. Så hva skal vi bruke denne tiden til?

  

Guds ord

Vi må bruke den til å oversette Bibelen. Selvfølgelig skal vi gjøre andre ting også, men la oss for all del oversette Bibelen. Historien har vist at nettopp det kan være avgjørende for hvordan en ung kirke utvikler seg hvis den plutselig mister kontakt med misjonærene.

Så lenge vi er her, prøver vi å gjøre evangeliet forståelig gjennom det vi sier og gjør hver dag. Og så kommer det kanskje en tid da vi ikke kan være her. Men evangeliet kan fortsatt endre liv, hvis folk hører og forstår.

En bibel på mahou vil sikre tilgang til Guds ord på morsmålet til en hel folkegruppe i mange år framover.   

Derfor jobber vi nå med å styrke bibeloversettelsesprosjektet, og vi håper at du vil være med. Vi vil at kristendom skal være «mahou-bønn» på «mahou-språket».  

Olav Brennsæter

Olav Brennsæter

Utsending