Preben Solvang, misjonær i Bolivia, underviser på karnevalsleir.

Karnevalsleir på landsbygda

Karnevalsfeiring er en stor og viktig hedensk folkefest i Bolivia. NLMs samarbeidskirke har arrangert et kristent alternativ.

Hva tenker du på når du hører ordet februar? I Norge assosierer vi det kanskje med snø, kulde og innevær? Det er jo en av de siste vintermånedene. Det samme kan ikke sies om tilværelsen her i Bolivia.

Her er det sensommer og snart høst, ja det store høydepunktet for mange er nettopp denne tiden med karneval og karnevalsfeiring.

Karneval er egentlig en hedensk feiring der alkohol og dans står sentralt i begivenheten. En fyllefest som varer i 4-5 dager.

 

Et positivt alternativ

Selvsagt ønsker vi ikke at ungdommene våre skal ta del i denne festingen. Derfor arrangerer vi hvert år, når det holdes karneval i de store byene, noe som vi tror er et bedre tilbud, nemlig: en kristen karnevalsleir.

Utflukten dette året gikk til vakre Tinguipaya. Her har vi vært 50 personer samlet i 4 dager. Det kom deltakere fra både Cochabamba, Sucre og mesteparten fra Potosí.

Leiren kan oppsummeres med: lek, vann, sang og sene kvelder (i hvert fall for noen). Og selvsagt det viktigste av alt: forkynnelsen av Guds ord.

 

Å jage mot målet

Jeg fikk det ærefulle oppdraget å stå for undervisningen. Temaet for leiren ble hentet fra Fil. 3,14: «Å jage mot målet».

Målet vårt som kristne er å nå himmelen. Det er det viktigste av alt her i livet. Dette målet når vi, hvis vi tror på og setter vår lit til Jesus. På det ferdige frelsesverket som han har gjort klart for alle mennesker, for alle dem som tror.

Livet vårt her på denne jord kan sammenlignes med det teltlivet mange levde mens vi var på karnevalsleiren. Det var ingen ferdig bopel, men det var et midlertidig hjem. På samme måte er dette livet du og jeg lever her ikke et liv for evigheten, men dette livet er jo i bunn og grunn bare en kort stund.

Derfor som Paulus sier: Jag mot målet. Som ungdommene på leiren fikk høre: Jag mot målet. Det samme vil jeg si til deg, uansett hvor på denne kloden du befinner deg: Jag etter målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til i Kristus Jesus.

Preben Solvang

Preben Solvang

Forkynner