Undervisning i klasserom

Ryggsekken pakket med kjærlighet

Ønsker vi å nå folkegrupper der nesten alle regner seg selv som muslimer, da blir det viktig ikke bare å møte folk med respekt, men også å ta seg tid til å skape relasjoner.

Nå er siste undervisningstime for studentene på andre året av bachelorutdannelsen på Tabor Evangelical College (TEC) avsluttet. Jeg har undervist i etnografi på misjonsskolen denne våren. Nå er vi kommet til slutten av semesteret og de har bare én oppgave igjen å levere.

Men før de kan gjøre det, er det tid for tre ukers misjonstur hvor de aktivt skal engasjere seg i evangeliseringsarbeidet ute i menighetene, og også utføre en etnografisk studie i befolkningsgruppen de besøker.

De studerende blir sendt ut to og to til områder i den østlige og sør-østlige delen av Etiopia, hvor Mekane Yesus-kirken har nybrottsarbeid, og hvor det ennå bare er få kristne blant de lokale.

I disse områdene er det primert tilflyttere som er medlemmer i kirken, og det er relativt små kristne fellesskap. Dette året er det 11 steder som får besøk av studentene fra TEC.

 

Meningsfull forståelse

I løpet av dette semestret har vi studert forskjellige kulturelle kjennetegn hos flere av de mange etniske gruppene som finnes i Etiopia. Det er i alt 86 forskjellige etniske grupper i landet og mer enn nok å studere.

Vi har sett på betydningen av leppeplater blant jenter og kvinner hos mursifolket i Sør-Omo, vi har fortolket ordspråkene hos afarfolket og undersøkt klansystemet hos folkegrupper som har den ordningen.

Alt sammen for å forstå det som kan virke rart, annerledes og skremmende i møte med folk fra en annen etnisk bakgrunn. Slik kan det bli meningsfullt, fascinerende og forklarende om vi bare tar oss tid til å prøve å forstå hva som er betydningen bak.

 

Ydmykhet er viktig

Målet med undervisningen har vært å gi studentene redskaper til å kunne bli kjent med andre kulturer på en slik måte at de kan gi evangeliet videre. Det krever at de møter andre med respekt og interesse og ikke lar seg skremme av alt som er annerledes.

Skal en våge å bosette seg blant folk med en annen etnisk bakgrunn enn den en selv kommer fra, og leve blant dem med det målet å dele evangeliet med dem, da krever det ydmykhet og villighet til å lære.

 

Respektere andres kultur

Vi har mange studenter på misjonsskolen som har kall til å gå med evangeliet til unådde områder her i Etiopia. Og det er et stort behov for kristne som er villige til å bosette seg i Sør-Omo blant de mange forskjellige folkeslagene der, og blant de muslimske fokegruppene øst i landet, der det er veldig få som har hørt evangeliet.

Siden dette er områder der folk ennå lever på tradisjonelt vis, er det fort gjort å tenke at «vi vet bedre og nå kommer vi for å lære dere hva som er best». Men en slik holdning skaper sjeldent gode resultater om målet er å nå folk med evangeliet.

I etnografitimene har vi derfor lagt vekt på at forståelse for de andres kultur er med på å skape respekt for andre mennesker og en annerledes måter å leve på.

Elever
Ruth Osmundsen

Gud ønsker kjærlighetsfulle relasjoner

Ønsker vi å nå folkegrupper der nesten alle regner seg selv som muslimer, da blir det viktig ikke bare å møte folk med respekt, men også å ta seg tid til å skape relasjoner. Troverdigheten av ditt budskap vil bli målt etter om du framstår som en troverdig person. Det tar tid å skape tillit mellom mennesker, spesielt når en har ulik bakgrunn.

Det å gå i Kristi kjærlighet, skape relasjoner og vise oppriktig vilje til vennskap er en utfordring vi kan møte i misjonens tjeneste. Det er lett å tenke at den andre bare er et objekt som skal med i statistikken for et vellykket evangeliseringsprosjekt, og at relasjonsbygging er en effektiv strategi for å få best mulig resultat.

Men vi må ikke glemme at Gud er relasjonenes Gud og at han setter relasjonen til den enkelte av oss høyere enn hva vi kan prestere av store resultater. Derfor blir det også viktig at relasjonsbygging i evangeliseringsarbeidet er fundert i kjærligheten til det enkelte medmenneske.

 

Det viktigste man kan pakke med seg

I den siste undervisningstimen snakket vi om hvordan studentene best kan forberede seg til misjonsturen og hva de bør pakke og ha med seg. Notatbok til å skrive notater ble nevnt, og jentene ble gjort oppmerksomme på at lange kjoler og skjerf til å dekke håret var viktig når de skulle til et primert muslimsk område.

Men viktigst er det å pakke ryggsekken med respekt, kjærlighet og ydmykhet. Når vi kommer som gjester for å lære, må vi vise ydmykhet, og når vi er sendt med oppdrag fra Gud for å gi budskapet om hans sønns død og oppstandelse for våre synder videre til de som ennå ikke har hørt, da må vi gå i kjærlighet og vise respekt for menneskene vi møter.