Misjonær og menn fra Hammer-folket.

Sender lokale misjonærer i Etiopia

Mekane Yesus-kirken har opprettet et nytt fond til støtte for lokale misjonærer i de minst nådde områdene av Etiopia.

I løpet av de 70 årene NLM har arbeidet i Etiopia, er det primært til de sørlige delene av landet at organisasjonen har sendt misjonærer. Dette er områder med mange forskjellige folkegrupper, og flere av disse regnes fortsatt blant de minst nådde folkeslagene i verden.

NLM har flere steder gitt stafettpinnen videre til lokale krefter, og det er nå Mekane Yesus-kirkens ansvar å føre arbeidet videre.

 

Onesimos Nesib misjonsfond

Som et nytt tiltak for å fylle disse oppgavene, har Mekane Yesus-kirken opprettet det de kaller for Onesimos Nesib Mission Trust Fund. Fondet har blitt opprettet med det formål å sikre at det fortsatt vil være misjonærer i Sør-Etiopia også etter at internasjonale misjonærer har forlatt området.

Det nyopprettede misjonsfondet har fått navn etter Onesimos Nesib (1856-1931), som regnes for å være den første lokale misjonæren i Etiopia. Han ble som liten gutt solgt som slave etter at han ble røvet fra sin mor, som bodde i det vestlige Etiopia, der han også var født. Han ble siden tatt med til Masaawa, som i dag ligger i Eritrea, hvor han tjente hos forskjellige slaveeiere.

Til slutt ble han kjøpt fri av en svensk misjonær. Senere ble han sendt til Sverige for å studere teologi. Da han kom tilbake, reiste han hjem til Wollega i den vestlige delen av Etiopia, hvor han forkynte evangeliet og ble den første bibeloversetteren ved å være med på å oversette bibelen til Afaan Oromo, som er det lokale språket i vest-Etiopia.

 

De minst nådde områdene i Etiopia

Onesimos Nesib misjonsfond har som mål å sende flere av kirkens evangelister som misjonærer til Sør-Omo, Borana og Øst-Bale. Disse områdene regnes fortsatt som viktige misjonsområder for kirken, og det er bruk for flere som vil gå med evangeliet til mennesker i disse områdene, som ennå ikke har fått høre om Jesus. I tillegg til dette støtter også fondet videreutdanning av misjonærer og bygging av kirker til nye kristne.

Inneværende år (2019-2020) er det budsjettert med støtte til tre misjonærer, en evangelist (som skal studere teologi på diploma-nivå) og bygging av to nye kirker i Sør-Omo. Avhengig av framtidig inntekt vil fondets arbeid bli utvidet, og flere misjonærer vil kunne bli sendt til Sør-Omo.

Det er fortsatt bruk for misjonærer i Etiopia, og det er godt at se av kirken gjør en aktiv innsats for å sikre nettopp dette. Evangeliet har hast, for det er mange som ikke har hørt det gode budskapet om at Jesus har åpnet en vei til himmelen for oss mennesker.

Ruth Osmundsen

Rådgiver