Folk

Intervju med pastor Bakayoko

Tre delegater fra MELCI (NLM Vest -Afrikas samarbeidskirke i Elfenbenskysten) reiste 22 – 24 oktober 2018 på den nå årlige «Use Your Talents konferansen som dette året ble holdt i vest Kenya.

«Use Your Talents handler om å utvikle talentene og således styrke både den enkelte kirkemedle , menigheten og videre lokalsamfunnet for øvrig.

Vi møter pastoren vår, "Solo" ved NLM kontoret i Abidjan der han bor noen dager for å slappe av etter reisen og å forberede seg på videre arbeid med oversettelse av Det Nye Testamente på Mahou. Han forteller gjerne og med stor entusiasme om det han har fått med seg fra arbeidet med «Use Your Talents :

1. Hvordan var det å reise på internasjonalt seminar – var det noe som var nytt?

Det var veldig intr. og spennende å dra på reise så langt. Jeg har aldri reist med fly før og det var noe jeg gruet meg en del til. Hvordan ville det være å ta av? Hva med turbulens? Hvordan bruke toalettet? Hvordan går det når en lander osv.? Spørsmålene var mange og det var veldig mye å tenke på. Heldigvis var vi to som reiste fra MELCI og reiste for første gang. Dessuten fikk vi god hjelp av misjonærkollega med gode råd som å tygge tyggegummi for å unngå dotter i ørene. Det er med stor glede jeg tenker på turen og hjemturen som gikk mye lettere. Dersom jeg skal fly igjen, slipper jeg å være like bekymret. Kanskje kan jeg da også få til å sove litt på flyet. Denne gangen ble det ingen søvn og slik sett ble vi veldig trøtte. Hele natten på flyet, 3 timers tidsforskjell og veldig mange nye inntrykk gjorde at jeg ble ganske så sliten i starten. Før vi reiste var det mye praktisk å ordne. Jeg måtte få pass, invitasjons brev fra Kenya , vaksinasjon, flybillett, visum , penger osv. Alt dette var en stor bekymring , men med god hjelp ble alt ordnet. Nå sitter jeg igjen med veldig mange gode minner og opplevelser som jeg vil ta med meg resten av livet.

2. Hvordan var det å besøke Nairobi – noe som var spesielt intr.?

Det var veldig gøy å besøke NLM sitt arbeid i Nairobi. Et kjempe stort område med veldig mange bygninger. Det som imponerte mest var at alt ble brukt regelmessig. Selv er jeg vant til å vi har et opplegg noen dager eller uker i året. På NLM senteret var det stadig nye folk som kom når noen var ferdige. Jeg likte spesielt godt opplegget med kurs for den kristne familie. Det er ikke lett å gå fra å være alene til å bli et par, men enda mer krevende når en får barn. Pastor Solo forteller at han likte veldig godt at det ble arrangert kurs og praktisk rådgivning for den kristne famile ved senteret. Dette var noe han gjerne ville ta med seg tillbake til Elfenbenskysten. Selv om han ikke trodde de ville kunne ha et like stort og flott opplegg som i Nairobi, så var det mange elementer som absolutt kunne brukes også i forbindelse med kirke arbeidet i Elfenbenskysten.

Han forteller også svært entusiastisk om hvor spennende det var å møte noen av de store Afrikanske dyrene. Selv om han er fra Afrika, så var det første gangen han så giraffer, nesehorn , zebra osv. Dette var virkelig en stor opplevelse og et minne for livet. En mye bedre suvenir enn alt det som selges i boder og butikker!

3. Hvordan var det å delta på «Use Your talents «konferanse?

Veldig inspirerende og gøy. Jeg fikk oppleve at vi virkelig ikke er alene i arbeidet for å spre budskapet om Jesus Kristus. Med deltagere fra så mange Afrikanske land var det virkelig gøy å se at selv vi fra velig lille MELCI i Elfenbenskysten kunne delta på like linje med repersentantene fra Mekane Jesu kirken fra Etiopia osv. Opplegget rundt «Bruk dine Talenter» er også¨veldig inspirerende med fokus på å dele erfaringer og møter med mennesker der de bor eller arbeider. Jeg likte også veldig godt å besøke en kvinnegruppe som har spare / låne gruppe i menigheten. Det ble virkelig en øyneåpner for meg å se hvor fint integrert denne gruppen var i menigheten. Pastoren deltok og det kom også kvinner med som ikke var medlem av noen kirke. Det var sterkt å se samholdet og hvordan disse kvinnene hjalp hverandre. Lærdommen jeg spesielt har merket meg er at når den enkelte styrkes i sitt liv, styrkes også menigheten når båndene er tette og sterke.

4. Hva er «Use your talents for deg?

Det å bruke sine talenter ikke bare for seg selv, men også til beste for menigheten og lokalsamfunnet er en fantastisk bærebjelke i grunnideen som gjennomsyrer opplegget. Talentene kan være verdier, men også egenskaper som Gud har gitt den enkelte (Matteus 25 :14 - 29 ) Dette kan så videreforedles til å utvikle både individet , menigheten og lokalsamfunnet. Gud gir oss ulike ressurser som vi må bruke på best mulig måte. Men, det er når vi legger våre talenter sammen at vi virkelig kan forandre både liv og samfunn til felles beste. Det er spesielt viktig å bruke sine talenter til å hjelpe andre og således fullbyrde Jesu formaning om å elske vår neste som oss selv. Det å ha god oversikt over den enkeltes talenter er en viktig oppgave for pastoren i menigheten , slik at oppgaver og ansvar kan delegeres eller fordeles på best mulig måte. Med «Use Your Talents» tenker jeg også på at en søster eller en bror i menigheten hjelper en annen i å forløse eller utvikle sine talenter.

5. Hvordan kan «Use Your talents» brukes i menighetene i MELCI – Elfenbenskysten?

Pastor Soleyman gleder seg til å dele sine inntrykk og erfaringer fra seminaret med menighetene han sokner til i nord – vest Elfenbenskysten. «Alle er vi avhengige av hverandre « understreker han med stor glød. Han vil gjøre sitt ytterste for å oppmuntre menighetenes medlemmer til å støtte og hjelpe hverandre. Siden vi har fått ulike talenter , er det vestentlig at vi står sammen og utfyller hverandre fortsetter han med stor glød. For pastoren er det viktig å understreke at dersom den enkelte menighetsmedlem vokser , så vokser også menigheten. Dette kan være menneskelig, åndelig, ressursmessig og økonomisk. Han tar også med seg viktigheten av å anerkjenne kvinnenes arbeide. Derfor vil han gjerne støtte muligheten til å starte opp minst en spare – lånegruppe spesielt for kvinner i hver av menighetene. Ved bedret økonomi er det mange utfordringer som blir mindre eller forsvinner. Det å ikke ha til det nødvendigste i livet er slitsomt og skaper lett usunne avhengighetsforhold. Pastor Solo forteller at han likte spesielt godt en måte en av kirkene i Kamerun hjalp enkene i menigheten. De har det veldig vanskelig på mange måter og menigheten kjente på at de trengte å sammen bidra slik at enkene fikk litt hjelp i en trang økonomisk situasjon uten en mann til å forsørge seg. Menigheten startet derfor et mini prosjekt som hadde som mål å gi 2 sauer til hver av enkene i menigheten. Med sauene kunne enkene få flere sau, selge et dyr, få mat, lage ull, bruke skinnet osv. Menigheten samarebeidet med en veterinær slik at enkene lærte hvordan stell en sau trenger. Det første lammet sauen gav , gikk til menigheten for å kunne fortsette prosjektet med å gi sau til alle enkene i menigheten. Pastor solo vil gjerne jobbe for at menigheten han jobber i vil starte et lignende opplegg. Det er ikke bra når folk hele tiden trenger mer penger for å leve enn de har og må komme f.eks til menigheten og be om penger når livet er vanskelig. For å komme ut av en avhengighet av andre, må den enkelte og menigheten også gjøre endringer som gjør at deres situasjon blir bedret forteller pastor Solo ivrig. Han forteller at han knapt kan vente med å komme hjem igjen og sette noen av ideene fra «Use Your Talents» ut i livet. Både i sin egen familie og i menigheten!

6. Noe spesielt du har lyst til å dele med leserne i Norge osv?

Ja! Det er så viktig å oppmuntre kvinnene til å selv bidra til å bedre sin livssituasjon. Når de får mulighet, starter de et lite utsalg og de kan vokse med stadig flere muligheter. Han forteller at han ved turen til Kenya har forstått viktigheten av å styrke den enkelte og fellesskapet. Menighetene i Elfenbenskysten er små og trenger både nye medlemmer og flere ledere. Da tror pastor Solo at riktig vei å gå er å satse på talentene slik at menigheten kan styrkes innenfra gjennom at medlemmene står sammen. I tillegg til egen innsats er det selvfølgelig også nødvendig med stadig påfyll av Guds ord. Budskapet om Jesus er alltid det viktigste i menigheten. Pastor Sole ber oss derfor om å huske på menighetene i Elfenbenskysten og den enkelte kirkemedlem som trenger forbønn.

Terje Evensen

Terje Evensen

Utsending