Mahouhytte

Aldri alene i troen

Vi møter en dame utenfor huset hennes i en liten landsby i Elfenbenskysten. "Sara" forteller om et godt, men krevende liv. Hun er alene om å være kristen i landsbyen sin.

Landsbyen ligger bare noen få mil fra grensen til Guinea. Vi ser strømledningene som går forbi landsbyen, men det er ikke tilgang til strøm for de som bor i landsbyen. Nesten alle husene er små og runde, laget i leire med stråtak. "Sara" (ikke hennes ekte navn) bor her sammen med sin mann og deres tre barn.

 

Eneste kristne

Sara forteller om et krevende, men flott liv. Hun er den eneste kristne i landsbyen. Hun forsøker å oppdra barna som kristne, men det er ikke så enkelt siden mannen hennes ikke er kristen. I hvert fall ikke fullt og helt. Sara forteller at hun kommer fra den etniske gruppen «mahou» og at det i denne gruppen er svært få kristne. Nesten alle i landsbyen er muslimer og kulturen er generelt svært mye påvirket av muslimsk tankegang.

Sara er medlem i en kristen menighet som NLM har arbeidet med i mange år. Hun er veldig glad for fellesskapet i menigheten, og hun er også med i kvinnegruppen der. Men det er langt å gå til kirken. Det er svært varmt og det å gå 3 km er slitsomt.


Har mange spørsmål

Sara forteller at hun treffer sine trosbrødre og -søstre tre ganger i uken. Men i det daglige og det meste av tiden er hun alene i troen. Hun har få å dele livets mange utfordringer med. Det er fattigdom, urettferdighet, sykdom og farer. Hun har mange spørsmål som hun strever med å finne gode svar på i sitt liv. Sara forteller at spesielt de andre kvinnene i menigheten er til stor støtte for henne, men at det ikke alltid er nok når utfordringene er store og hun føler seg alene.

 

Lydavspiller til unnsetning

Med stor iver og glede forteller Sara om en svært viktig nyanskaffelse hun har fått gjennom radioarbeidet og menigheten. Det er et lite apparat som heter «Megavoice», altså «stor stemme». På dette lille apparatet har radiopastoren lagt inn noen kristne andakter, gjenfortellinger av bibelhistorier og noen viktige helseprogrammer. Alt lest inn på hennes eget morsmål. Siden hun ikke kan lese og skrive, er dette et svært kjærkomment bidrag for at hun kan få høre Guds ord og viktige budskap også når hun ikke er i kirken.

Megavoice
Alltid med:Lydavspilleren er en viktig følgesvenn i hverdagen. Terje Evensen

Sara forteller at hun har hatt apparatet i 2 år nå. Hun har det med seg hele tiden, omtrent som en mobiltelefon. Grunnen til at hun bærer den med seg hele tiden, er at hun opplever det som en fantastisk støtte i livet å kunne høre på gode kristne tekster når hun trenger det. Når vanskelige tanker kommer snikende, kan hun finne trøst i bibelfortellingene og tekstene.

Eneste utfordring nå er at hun har hørt programmene så mange ganger at hun snart kan dem utenat. Hun blir derfor svært lykkelig når radiopastoren kan fortelle at det finnes mange flere bibeltekster og fortellinger tilgjengelige i en database. Vi kan derfor sørge for at hun snart får nye programmer, tekster og fortellinger å høre på. Sara takker så mye og avslutter med å dele hvilken god påvirkning programmene har hatt på hennes mann. Han er blitt mye snillere og nå har han også sluttet å røyke takket være råd han hørte gjennom programmene.

Sara forteller videre at hun hører på tekstene mest alene, men noen ganger sammen med sin mann og sine barn. Nå har også noen av nabokvinnene villet høre litt på det hun har fortalt om. Interessen er stor og det er en sjeldenhet å kunne høre noe på sitt eget språk.

Sara gleder seg til å få flere bibelfortellinger og også nå etter hvert også deler av Det nye testamente innlest på sitt eget språk. Da vil hun ha tilgang til trøst og støtte akkurat når hun trenger det der hun, er forteller Sara oss med et stort varmt smil.

Terje Evensen

Terje Evensen

Utsending