En flokk med barn, unge og to voksne damer fra Elfenbenskysten

Radio på hjertespråket

På landsbygda i Elfenbenskysten er det muntlig formidling som gjelder.

Skriftlig materiale er lite utbredt, og mange kan hverken lese eller skrive. Derfor er det viktig å kunne dele kristne tekster via radio eller digitale mediafiler. I tillegg er avstandene store og veiene dårlige. Mange landsbyer er det bare mulig å nå med motorsykkel eller til fots. Gjennom mange år med evangelisering og menighetsbygging har vi sett at det er krevende å nå ut med evangeliet til alle på landsbygda.

Alene som kristen 

NLM og Norea mediemisjon samarbeider om et medieprosjekt som vi kaller «Hjertespråket», programmet retter seg spesielt mot folkegruppen mahou. Dette er et tradisjonelt muslimsk folkeslag der 0,5% er regnet som kristne. Mange er alene kristne, og familie og venner er muslimer – eller tror på tradisjonelle guder. Gjennom god kjennskap til språk, kultur og sosiale forhold bidrar mediearbeidet til å nå denne folkegruppen. Med hjelp av moderne teknologi kan budskap på eget språk nå frem, selv langt fra nærmeste by. Da kan enkeltpersoner, grupper og familier høre det kristne budskapet om håp og frelse, også når de ikke har anledning til å gå i en menighet.

Bruker solpaneler 

I mediearbeidet bruker vi radio, internett, lydfiler, medieavspillere, telefoner, solpaneler for å lade, og ellers hva vi kan tenke oss av hjelpemidler vi kan bruke i det evangeliserende arbeidet. Slik kan mediearbeidet styrke lokale kristne mahouer og også gi mulighet til å dele budskapet om en kjærlig og frelsende Gud til dem som ikke har fått høre eller ta imot frelsen i Jesus Kristus.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Terje Evensen

Terje Evensen

Utsending