Dåp Japan

Tålmodig kjærlighet gir frukt

Veien frem til å velge Jesus kan være lang. Men 11.oktober fikk vi bevitne en dåp i Seishin menighet!

Nåde – en Guds gave – nok til alle! Dåpen vitner om det, synes vi. Søndag 11. oktober fikk vi være på gudstjeneste i Seishin kirke, hvor en voksen mann ble døpt. For en fest!

Veien frem til å velge Jesus kan være lang for mange mennesker rundt omkring i hele verden, og det er verken farlig eller galt. Det synes som at for veldig mange japanere er denne veien lang. Det kan med andre ord mange ganger gå flere år fra de først får høre om Jesus til de velger å følge Jesus. Det er nok mange misjonærer i Japan som har spurt seg selv hvorfor det er slik. Det kan være spennende å granske – og man kan på en måte enkelt tenke seg mange logiske og naturlige forklaringer på fenomenet.

Langmodig kjærlighet

Det som fascinerer Tone og Ole Bjarne, er å være vitne til vår Gud som har lært de allerede kristne japanerne langmodig (tålmodig) kjærlighet til sine medmennesker. Gud vet å utruste sitt folk! Og så er og forblir det spennende å se hvilke fremtidsplaner Gud har for Japan. Vi våger å be om vekkelse i Japan, for vi har kjent på hvilken rikdom vi har i Jesus – og håper mange mennesker i Japan kan få kjenne seg like rike som oss i Jesus.

Mannen som ble døpt i Seishin, hadde første gang hørt noe om Jesus da han gikk på videregående skole. Han gikk til og med i en kirke på det tidspunktet. Likevel var det altså i dag, som en voksen mann, at han valgte Jesus på en tydelig måte ved å ha gjennomgått dåpsundervisning og bli døpt. Det var fint å delta i dåpsgudstjenestens hans, og vi vil heie på han videre i bønn.

Se flere bilder fra dåpen her:

https://trasdahl.net/2020/10/11/dap-i-seishin-kirke/

Tone Tråsdahl

Tone Tråsdahl

Utsending