Bilde fra konferanse i Peru

Misjonskallet våkner i Peru

Misjonskallet gjelder alle, også små kirker. Da NLM og SETELA inviterte til en fagdag om misjon, var responsen stor og auditoriet på SETELA overfylt.

Det har i det siste blitt snakket mer og mer om misjon i vår samarbeidskirke i Peru.

Kallet til misjon gjelder alle, også dem som opplever å ha mer enn nok av egne utfordringer. En liten kirke kan ikke vente til den blir stor for å gjøre misjon.

  

Foredrag av doktor fra Lima

SETELA inviterte Thomas Gutierrez Sanchez til å holde enn fagdag om misjon. Han har en doktorgrad i teologi og har skrevet bøker om Martin Luther og om evangelisk misjon i Peru.

  

Fra evangelisk misjons første tid i Peru til i dag


Sanchez gav en spennende innføring i de første møtepunktene for evangelisk misjon i Peru og ledet oss gjennom en historiefortelling frem til våre egne dager.

    

Tid for at de latinske kirkene går inn i kallet

Spørsmålet er hva nå? Det er tid for en misjonsvekkelse, at de latinske kirkene går inn i kallet til verdensvid misjon.

Sanchez oppmuntrert også til sosialt og politisk engasjement, slik at vi som evangeliske kirker kan være med og forme den nasjonen vi er en del av.

   

150 deltakere fra 29 forskjellige kirker.

Det var 130 mennesker som hadde respondert på invitasjonen, og 150 møtte opp. Minst 29 kirker var representert.

Her var også representanter fra andre lutherske kirker i Arequipa, og en gruppe på 8 var kommet over fra den lutherske kirka i La Paz.

Portrettbilde av Tore Bjørsvik

Tore Bjørsvik

Misjonær