Lokale kristne og misjonærer

Stenging og åpning av kirker

I 2002 fikk IEL-P og NLM tro for å gå lenger og til nye byer i Sør-Amerika. En menighet ble plantet i Cuzco, arbeidet blomstret. I 2015 ble kirken stengt. Men nå er det nytt håp.

Det er sjelden slik at et arbeid vokser og vokser. Noen ganger opplever man det motsatte. Det som var et blomstrende arbeid, kan på få år og få måneder kollapse.

I Cuzco ble det startet et arbeid med tanke på å nå middelklassen. Menigheten fikk legge til mange medlemmer. Der var unge og barn. Flere danske og norske misjonærenheter fikk tjenestegjøre i et rikt arbeid der flere fikk komme til tro etter et møte med Jesus Kristus.

Et kirkebygg ble kjøpt og innviet. De fikk jobbe tett med nasjonale medarbeidere. 

  

Konflikter og nedgang

I vakuumet etter misjonærene da disse reiste hjem, viste det seg ikke lett å lede og videreutvikle arbeidet. Det kom frem personlige motsetninger, både kulturelt og økonomisk. Konflikter fikk rom der visjoner og misjoner skulle løfte arbeidet videre.

I 2015 var det bare 5 godt voksne mennesker tilbake. Den nasjonale kirke valgte da å stenge kirken, men ikke uten et ønske om å få se en ny begynnelse. 

 

Nytt håp

Allerede året etterpå besluttet de å renovere kirken for å skaffe inntekter. En evangelist, Domingo Mammani ble ansatt og 17. desember 2017 ble 13 mennesker tatt opp som medlemmer i Pucyura, 45 minutter utenfor Cusco.

Gudstjeneste
Pucyura:Flere titalls samles nå til gudstjeneste. Privat

Unge med drømmer

Stedlig Representant fikk sammen med de nye misjonærer fra Danmark, Julie og Emil Solgaard med lille Lucas, besøke Cuzco. På gudtjenesten i Pucyura var der nå over 25 voksne samlet, flere unge.

Kvelden før fikk vi møte 6 ungdommer rundt 20 år i Cuzco by, de fleste studenter på universitetet. En av dem kom med en sterk appell om at de trenger  noen som kan gå sammen med dem, fordi de har en drøm om å gjenåpne kirken i Cuzco. 

Samling med ungdommer
Drømmer:Ungdommene ønsker å gjenåpne kirken i Cuzco. Privat

Da far ble forvandlet

Søndag ettermiddag møtte vi en familie som fikk livet forandret da også far ble en kristen for to år siden. Da var det slutt på alkohol og festing og bøllete oppførsel i hjemmet. Han opplevde at Gud grep inn, skapte noe nytt i han og gjorde han i stand til å ta vare på familien sin.

Velsignelsene strømmet på. Barna forteller at far ble helt ny, en de nå kunne stole på og regne med. Familien ønsker en menighet der de bor i Cuzco. Enn så lenge pendler de hver søndag til Pucyura. 

 

Drømmer om å gjenåpne kirken

Misjonen har lenge sagt at vi ønsker å satse sammen med den nasjonale kirken. Fokuset skal være på husmøter, undervisning og fellesskap.

Når man samler fast rundt 25-30 mennesker, er drømmen å ta tilbake kirkebygget, innrede det på ny, vigsle det og på nye feire gudstjenester til Guds ære. 

Gudstjeneste
Privat

Bønneemner:

  • Be for den unge menigheten i Pucyura
  • Be for de 6 unge i Cuszo by
  • Be for den lille familien som fikke et nytt liv da også far ble en kristen. 
  • Be for evangelist Domingo Mammani
  • be om at Gud må vise veien videre for arbeidet i Cuzco by. 
Portrettbilde av Tore Bjørsvik

Tore Bjørsvik

Misjonær