NLM sparegruppe indo

De kloke jomfruene

De lokale på denne øya lever i nuet med de pengene de har, og er lite utrustet for uforutsette hendelser skriver utsending i Indonesia.

En del av vår tjeneste her handler om å jobbe for at menneskene som lever på denne øya skal få bedre levekår. Selv om økonomien på denne øya stadig vokser og turismen blomstrer, er det fremdeles mange sårbare og marginaliserte grupper.

 

Lite skolegang og inntekt

Jeg har tatt meg en prat med Lilli, som er med og leder et prosjekt NLM har i fire av de fattigste bydelene på øya. Hun forteller at i disse områdene har befolkningen, og spesielt kvinnene, lite skolegang og vanskeligheter med å tjene til livets opphold. 

I tillegg til å ha lite inntekt er det også et problem for mange at de ikke klarer å styre økonomien sin på en god måte. Hvis de får litt ekstra inntekt en måned, bruker de det gjerne på godterier til barna eller andre ting som egentlig ikke er så viktig. 

De lever i nuet med de pengene de har og er veldig sårbare for uforutsette hendelser. Lilli kan fortelle at da øya ble rammet av gjentatte jordskjelv for et år siden, kunne de klare seg i 3 dager, og etter det var de helt avhengig av andre.

NLM sparegruppe indo
Privat

Sparegrupper

NLM har i disse områdene startet opp sparegrupper for kvinner. Lilli forteller at damene møtes en gang i måneden for å spare sammen og ha sosialt samvær.

Disse sparegruppene hjelper ikke bare damene med å spare. De pengene som de sparer sammen, blir en pott som damene kan låne penger av uten at renten er altfor høy. Rentene som de får inn av lån, blir fordelt på medlemmene i sparegruppen. 

 

Fem kloke og fem uforstandige

For noen uker siden hadde NLM et arrangement hvor damer fra alle sparegruppene møttes til en felles samling. I tillegg til sparegruppene ble damer fra en bydel vi fremdeles ikke hadde fått innpass i også invitert.  

Temaet for samlingen var de fem kloke og de fem uforstandige jomfruene, og det var rundt 60 damer som var med på samlingen.

Målet var at damene skulle bli inspirert av hverandre og feire det de hadde oppnådd så langt. Representanter fra sosialdepartementet hadde også tatt turen, selv om samlingen var et godt stykke utenfor byen.

Lilli forteller at damene ble skikkelig engasjerte da de hadde rollespill om de kloke og de uforstandige jomfruene. De diskuterte viktigheten av å tenke frem i tid.

Vi kan alle bli rammet av uforutsette ting, og det er viktig å være forberedt. Damene fra bydelen vi ikke har fått innpass i ennå, ble også veldig inspirerte.

Etter samlingen spurte de om ikke NLM kunne komme og hjelpe dem med å starte opp sparegrupper. Da Lilli møtte damene igjen for noen dager siden var “de kloke jomfruene” fremdeles et hett tema, og alle damene var enige om at de ville være som de kloke jomfruene.

 

NLM sparegruppe indo
Privat

Avvisende og skeptiske

Lilli har opplevd store endringer etter at hun begynte å jobbe i disse fire bydelene. Hun forteller at i begynnelsen da hun kom, ble hun avvist hele tiden.

Folk var generelt skeptisk til at det kom noen utenfra og lurte på hva som var hennes egentlige agenda.

Hvis NLM inviterte til samlinger, kunne flere si at de skulle komme, men da dagen kom var det svært få som møtte opp. Men Lilli mistet ikke motet, hun fortsatte å dra inn i disse bydelene, og litt etter litt har hun blitt inkludert.

 

Får støtte

I dag har NLM fått støtte både fra befolkningen og fra myndighetene. Mange av damene som tidligere ikke ville engasjere seg, tar nå ansvar og er med på å planlegge og tilrettelegge for samlinger.

Lilli forteller at det nå er damene fra sparegruppene som er med og promoterer NLM for andre. NLM har en drøm om at disse sparegruppene skal utvikle seg.

Neste steg blir å kartlegge hva vi kan bidra med for å hjelpe disse damene til å få inntektsgivende arbeid.

 

Be for

Vær med å be for dette arbeidet! Be om at arbeidet må bære frukt og at disse damene og deres familier skal få oppleve Guds kjærlighet gjennom det arbeidet som NLM gjør.

Utsending i Indonesia