Konferanse 2022

Konferanse Indonesia 2022

Vi har nylig hatt konferanse på feltet, og dette var første gangen vi fikk samles med alle utsendingene siden vi kom ut.

Første delen av konferansen var vi sammen med den nasjonale staben. Det var noen fine dager der koordinator for hvert prosjekt la frem hvordan de arbeidet i prosjektet, samt visjon og mål videre (les gjerne mer om prosjektene i prosjektkatalogen).

Det er fint å se den flotte staben som jobber i NLM Indonesia og hvordan de med entusiasme og glød presenterer arbeidet de er med på. Det er tydelig at de ønsker å nå ut med Guds ord og være hans hender og føtter her i Indonesia.

Etterpå hadde vi noen fine dager med konferanse og fellesskap med utsendingene. Vi var samlet på Lake Toba, som ligger i fjellene utenfor Medan. Det var veldig fint å være sammen, og vi fikk fine samtaler om arbeidet og veien videre. Vi gleder oss nå over at det kommer flere nye familier ut til høsten.

  

Bønnesvar

Konferansen ble preget av mye sykdom, der flere av barnepasserne ble syke med covid og magesjau. Dette førte til at barnepasserne ble halvert i antall, og med 14 barn, der 10 av dem er under 6 år, fikk de det ganske travelt.

Likevel tok de det med godt humør, brettet opp armene og gjorde det de kunne for å gjøre oppholdet for barna så kjekt som mulig.  

Det at vi fikk fullført konferansen med fullt oppmøte er et bønnesvar. I uka etter konferansen fikk en etter en covid eller magesjau. Dette endte med at alle som måtte ta fly for å komme hjem ble sittende koronafast i Medan i påvente av negativ koronatest.

Nå ser vi frem til tiden fremover og gleder oss over å få gå sammen med Jesus i de utfordringer og oppgaver som ligger foran. Vi ber om at Gud må lede oss til mennesker som ikke har hørt, og at vi får være Jesu hender og føtter her i Indonesia.

Utsending i Indonesia