barneklubb

Å bruke de mulighetene vi har!

Barn elsker å høre historier bli fortalt. Det er fint å se hvordan fortellinger fra Bibelen kan bli brukt til å formidle viktigheten av å tilgi og elske vår neste.

Jeg har det siste året fått være med i en barneklubb der de gir gratis engelskundervisning og livskunnskapsundervisning til barn fra 4-15 år.

Det er en gjeng med herlige barn som møter opp med et smil om munnen og er fulle av forventning. Barnas foreldre er også ofte med og sitter i døråpningen der de får med seg deler av det som blir undervist.

Klubben er drevet av arbeidere som oss, med et ønske om å nå ut med det gode budskap.

Å skulle formidle evangeliet er likevel krevende og utfordrende å få til på grunn av landet vi bor i, religionen og skepsisen som preger.

 

Gud åpner dører

Det har vært spennende å se hvordan Gud likevel åpner dører for hans budskap. Hver mandag starter de med å fortelle en historie der alle barna hører på. Foreldrene får også høre. Her tar de opp temaer fra livet, som nestekjærlighet, tilgivelse, følelser, vennskap, sorg, osv.

En dag var temaet i historietimen tilgivelse. De brukte da lignelsen om den bortkomne sønn fra Luk. 15,11-32 som eksempel. Da han som underviste spurte foreldrene om de ville ønsket sin sønn velkommen hjem etter å ha levd et utsvevende og syndig liv, som gutten i denne historien, var svaret nei fra alle.

  

En nådig Gud, ikke en streng Gud

Videre fikk han mulighet til å fortelle om nåde, tilgivelse og forsoning, noe som for barna og foreldrene var fremmed og nytt. Gjennom flere slike historier kan ordet få være med å virke.

Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet. Han elsker ubetinget.

Be om at disse små frøene må få vokse hos dem som hører, at det vil bli flere muligheter til å dele lignelser/historier fra Bibelen, og at vår Far i himmelen må åpenbare seg for dem, enten det er gjennom drømmer eller mennesker.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd» Hebr 4.12.

Utsending i Indonesia