et menneske som ber skjult bak et pledd

Et hardt prøvet folk

NLM startet arbeid i en by vest i Mongolia for fire år siden. Det har vært kristne i byen kun de siste 15–20 årene, og de er et hardt prøvet folk.

I en by vest i Mongolia, hvor det bor en muslimsk folkegruppe, startet NLM et bistands- og evangeliseringsarbeid for fire år siden. Det er svært få kristne i byen og mange av dem opplever sterk forfølgelse. NLM ønsker å støtte de lokale kristne og være med og bringe evangeliet videre til folkegruppen.

Ett av tiltakene er å støtte en korttidsbibelskole der undervisningen skjer på språket til denne folkegruppen. Bibelskolen er i hovedstaden Ulan Bator. Flere kristne fra denne byen har deltatt på bibelskolen, og en ung mann fikk virkelig oppleve at det koster mye.

– En gang jeg kom hjem fra bibelskolen ble jeg kjørt til fjells, frastjålet eiendeler, banket opp og forlatt alene på fjellet, forteller han.

 

Opplever forfølgelse

En kristen som vet hva han tror på og ikke kan la være å dele de gode nyhetene han har hørt, er en mye større trussel enn en som ikke helt vet hva han tror på og er redd for å fortelle det videre. Alle de aktive kristne i byen har opplevd forfølgelse fra slekt, naboer eller lokale myndigheter. Den unge mannen jeg møtte sier: − Jeg mistet ikke motet eller ble skremt av det som skjedde, jeg har jo sett hvem Gud er. Jeg ønsker å bli enda mer kjent med ham og dele evangeliet videre. Vi er nå en gruppe med ungdommer som samles og leser Guds ord og ber sammen.

De kristne i folkegruppen har også utfordringer seg imellom. Paulus advarer i 1 Kor 3 om at korinterne har begynt å følge mennesker; Paulus eller Apollos, og ikke Gud. Noen av de samme utfordringene kan vi se blant de kristne i denne byen. De lokale kristne er lite selvstendige, og det betyr at kristne ledere som ikke bor i byen, detaljstyrer hvem de kristne får lov å møte – og hvem som skal behandles som en kristen bror eller søster, og hvem som ikke skal det.

Resultatet er at kristne brødre og søstre blir støtt ut av kristne fellesskap. Dette gjør det desto viktigere for oss utsendinger å være med og peke på at det er Jesus som er hodet for kirken, og at hans ord veier tyngre enn menneskers ord.

Både vi og de lokale kristne tror at det som skal til for å dempe konfliktene og føre de kristne mer sammen som brødre og søstre, er en bibelkyndig og sterk lokal leder. Det er for tiden fem-seks forskjellige husmenigheter i denne byen. Alle har lokale ledere som er utvalgt av pastorene som ikke bor her. Håpet vårt er at en leder, enten fra en av de eksisterende husmenighetene, eller en ny kristen, skal bli utrustet til å etablere en kirke som bygger på Guds ord. En sann kristen som ikke lar seg styre av penger eller makt, men bygger på Kristi grunnvoll.

 

Tusen kopper te

Så hvordan arbeider vi videre? I den kulturen vi befinner oss i blir det sagt at man må drikke tusen kopper te med noen før man kan begynne å snakke om virkelig seriøse ting. Og før en kommer dit, må det gjennomføres mange samtaler som følger et veldig rutinemessig opplegg. Hvordan står det til? Går arbeidet ditt bra? Hva er nytt? Har familien din det bra? Ellers noe nytt? Og så handler samtalen som regel om det trivielle som skjer rundt oss, men sjelden går den dypere enn til at «det er travelt på jobb for tiden», eller at noen i familien har influensa.

Så hvordan skal vi arbeide i denne byen, og hvem skal vi prioritere? Jo, vi ønsker å nå dem som ikke har hørt evangeliet. Men utfordringen er at vi som er utlendinger må bruke lang tid før vi har drukket tusen kopper med te.

Det er annerledes med de som er født og oppvokst her og som allerede har «drukket tusen kopper med te» – de kan lettere snakke om de dype og viktige tingene i livet. Derfor bruker vi tid på disse som ofte har lite bibelkunnskap, fordi det er relativt få kristne som kan språket til folkegruppen godt nok til å drive god undervisning.

Vi ser at det derfor er viktig å være en støtte for de lokale kristne, både med bibelundervisning, og å være en medvandrer når de forteller om Jesus til andre som er interessert i å høre. Dette er en hardt prøvet gruppe med kristne som trenger mye forbønn. Vær gjerne med og be om at Gud må bevare og styrke de lokale kristne og reise opp en sterk og bibeltro leder i byen.

 

  • Fylket der denne byen ligger har over 100 000 innbyggere, mellom 50 og 100 er åpent kristne. Mongolske myndigheter opererer med tall som sier at 600 er hemmelig kristne, men det er det vanskelig å få bekreftet.
  • NLM har drevet prosjektarbeid i dette fylket siden 2013. De første utsendingene flyttet hit i 2015.
  • Mongolia har offisielt religionsfrihet, men for noen kan virkeligheten oppleves annerledes.