båt på sjøen

September-bønn for Nord-Afrika

I forbindelse med at Nord-Afrika er månedens misjonsfelt, har vi laget en bønnekampanje for folk og arbeid hver dag i hele september. Takk for at du ber.

1. sept. Be om mot for de som søker Jesus og ønsker å følge Ham på tross av en sterk islamsk identitet.

2. sept. Be om at Gud må utruste arbeidere som har hjerte for unådde i Nord-Afrika.

3. sept. Be for de lokale kristne, at de må ha utholdenhet i troen.

4. sept. Nord Afrika har svært høy arbeidsledighet blant unge voksne, be om at de kan oppleve mening i hverdagen.

5. sept. Be for båtflyktningene som krysser Middelhavet fra Nord Afrika.

6. sept. Be for lokale kristne som ofte blir støtt ut fra familiene sine når de blir kristne.

7. sept. Be for myndigheter og ledere som skal håndtere COVID-19 pandemien.

8. sept. Be for språklæring for utsendingene, at fransk og arabisk kan bli en naturlig del av hverdagen.

9. sept. Be for alle flyktningene som kommer fra sub-Sahara til Nord-Afrika, de lever i svært vanskelige omstendigheter.

10. sept. Be for Libya – at landet må komme ut av den årelange konflikten de har vært i.

11. sept. Be for myndighetene i Nord-Afrika, at de klarer å bygge nasjoner basert på rettferdighet og fred.

12. sept. Be for barna til utsendingene – at de må oppleve trivsel, god helse og få lokale venner.

13. sept. Be for pågående og fremtidige prosjekter som utsendingene jobber med, at disse kan gjøre livene bedre for mennesker.

14. sept. Be for godt samarbeid mellom de ulike aktørene som arbeider for å utbre Guds rike i Nord Afrika

15. sept. Be for de lokale kristne i Nord Afrika, at de kan finne felleskap som hjelper dem å vokse i troen.

16. sept. Be om motivasjon og utholdenhet for utsendingene.

17. sept. Be for alle de som har ekstreme islamistiske holdninger, at de må finne sannheten i Jesus.

18. sept. Be om frimodighet for de lokale kristne til å dele sin tro.

19. sept. Be om stabile arbeids- og visumsituasjoner for utsendinger i Nord Afrika.

20. sept. Be for relasjonene som utsendingene har fått, at de kan få muligheter til å peke på Jesus.

21. sept. Be om at muslimer som møter Jesus i drømmer kan få møte noen som kan lede dem videre.

22. sept. Be for ettåringen som er i Nord Afrika, om trivsel, meningsfulle hverdager og relasjonsarbeidet.

23. sept. Be for myndighetene i Nord Afrika, at de må være vennlig innstilt til kristent fagpersonell som kommer til landet.

24. sept. Be for lokale foreninger og organisasjoner med kristen profil i Nord Afrika.

25. sept. Be for nasjonale- og internasjonale samarbeidspartnere i Nord Afrika.

26. sept. Be om at Guds ord må komme i hender, hjem og hjertene til mennesker i Nord Afrika.

27. sept. Be om oppbyggelig felleskap og forsoning mellom kristne grupperinger i Nord Afrika.

28. sept. Be for alle de kristne media-nettverkene som bringer budskapet om Jesus til Nord Afrika.

29. sept. Be om at Jesus møter muslimer og sekulære i Nord Afrika gjennom drømmer.

30. sept. Be om vekkelse, at Jesu kjærlighet blir gjort kjent for alle i Nord Afrika.

 

Utsending i Nord-Afrika