Sandaler

Priser Jesus på eget språk

Fellesskapet av nye troende har funnet frelse og fred, og vil ikke bytte det bort med noe.

I sommer flyttet vi som familie tilbake til kysten av Kenya, etter tre år i Norge. Vi var spente på å møte fellesskapet av nye troende igjen. Hvordan hadde de det, og var alle vi kjente fremdeles med i fellesskapet? Statistikken forteller oss nemlig at det ofte ikke er tilfelle.

 

Følger fortsatt Jesus

Vi ble veldig glade da vi møtte dem alle igjen. Én hadde flyttet til en annen by, men vi hører at han ennå følger Jesus. Våre venner hadde flere oppmuntrende historier å fortelle, i tillegg til de som var tyngre å høre. De går som regel hånd i hånd her.

Noen i fellesskapet har lidd mye etter at de tok valget om å følge Jesus, andre holder det mer skjult, og andre igjen har ikke like store utfordringer.  

Flere av de troende har også delt historien sin med venner. De har fått fortelle og vitne til de som ville høre mer.

I en by et par timer unna oss, har det vokst fram enda et lite fellesskap på grunn av dette. Det fellesskapet består av 7-8 mødre og unge kvinner, og når de kommer sammen med barna, kan de være over tjue samlet.

Det er utrolig spennende, og av og til ganske så overveldende!  

 

Hver sin reise

Alle som er med i fellesskapet er ulike mennesker, på hver sin trosreise. Noen har gått lenger enn de andre, noen er ganske nye. Noen har blitt ganske så frimodige med årene, mens andre er veldig forsiktige. Noen kan lese godt og tar til seg av ordet selv, mens andre må få høre det fortalt.

Det er en unik gjeng! Gud kjenner hjertene til alle, og vår bønn er at han må gi den enkelte akkurat det de trenger hver dag.  

 

Unge tar ansvar

Vi gleder oss ekstra mye over at det nå vokser opp barn og unge som får være andregenerasjons kristne. De slipper å leve under samme press og trusler som foreldrene sine.

På samlingene blir ungdommene ofte utfordret til å ta ansvar for ulike oppgaver. Én ønsker velkommen, en annen styrer musikken. En hjelper til med å gjøre klart til nattverd, en annen leder lovsangen.

 

Den beste klippen

Det er fint å få følge disse ungdommene og barna. Vi håper at det vokser fram en generasjon som står støtt i sin identitet om hvem de er i Jesus, og som aldri vil gå bort fra den beste klippen å stå på.   

En av sangene vi synger på samlingene, går slik:  «Jesus er min løsepenge, min gode frelser.  

Jeg tror på Jesus Kristus, nå vil jeg følge ham». Det er sterke ord, og det er nydelig å høre hvordan de synger dette av full hals på sitt språk – tenk, mange tror at ingen tilber Jesus på dette språket. De står støtt i valget de har tatt, og synger at de vil følge ham, med glede og et smil om munnen. De har funnet frelsen og freden, og vil ikke bytte den bort med noe! 

Vær gjerne med og be for de troende her. Be om trygghet og fred, og om åndelig vekst. Be om at gode ledere må vokse fram, og at fellesskapet kan oppleves godt og støttende for alle som blir med. 

 

Skrevet av "Ingrid", utsending i sensitivt arbeid i Kenya

Utsending i Østlige Afrika