Undervisning

Ulike livshistorier på Tabor

En dag i oktober satt jeg og pratet med noen første- og andreårsstudenter på Tabor Evangelical College (TEC). Jeg ville vite hvordan Gud hadde ledet dem hit, og hva de ønsket at vi skulle be for.

Det var fint å høre det de fortalte. Det interessante var at uavhengig av om de vokste opp i et kristent hjem eller ikke, hadde de alle på sin måte tatt et personlig valg om å følge Jesus. Flere av dem fortalte om noen som hadde vitnet om Jesus til dem, og som hadde spilt en viktig rolle for at de var kristne i dag.

En uke før vi treftes, hadde TEC besøk av Jyri Komulainen fra Finland. Han hadde en forelesning om den lutherske kirken globalt og fortalte også om hvordan det står til i Finland, hvor medlemstallene i kirken går ned og folk ikke lenger vi gå i kirken. Flere elever ble triste av det de hørte og sa at de vil be for Finland. Elevene spurte også hvilken strategi kirken i Finland har for å snu trenden. Svaret var å gjøre kirken åpnere.

Mekane Yesus-kirkens strategi for å nå nye mennesker er at hvert medlem vitner for minst fire nye personer hvert år. Mens jeg lyttet til studentenes historier, innså jeg at Mekane Yesus-kirkens strategi er en strategi som bærer god frukt.

Så nå vil jeg dele litt av det studentene fortalte meg, om enn i veldig forkortet form. En del av dem er unge og i begynnelsen av livet, mens andre har familier og allerede har vært i tjeneste i menigheten sin i mange år.

 

Gacheno kommer fra en kristen familie og har fulgt Jesus siden barndommen. Han begynte med oppgaver i sin hjemlige menighet og står nå i tjeneste i kirken. Da han hørte om hvordan det står til med kirken i Finland, berørte det ham dypt, og han ber for Finland.

Mecael kommer ikke fra en kristen familie. Som ung gjette han kyr. En pastor fortalte ham om Jesus, men familien ville hindre ham i å få kristen undervisning. På videregående begynte han å grave etter gull og drikke alkohol. En evangelist ledet ham tilbake til troen, og i 2018 begynte han å studere på en bibelskole, før han så kom til TEC i 2021.

Tesfaye er født inn i en kristen familie, men som ung drakk han og var mye ulydig. Alkohol er et utbredt problem på hjemstedet hans. På skolen ble han med i en kristen sanggruppe, og det var gjennom den at han møtte Jesus. Han begynte som barneleder i forsamlingen og sang i kor. Forsamlingens eldste så iveren hans og ba for ham. Etter hvert fikk han komme til TEC for å studere.

Yonas kommer ikke fra en kristen familie, og faren hans driver med trolldom. Da Yonas var ung, ble han syk. Hans eldre bror, som var kristen, kom og vitnet for ham mens faren og søsteren søkte hjelp fra andre krefter. Yonas fulgte broren og begynte å vandre med Jesus. Når han opplever problemer, går han til Jesus med dem – for det er Jesus som er Yonas’ plan i livet.

Argata kommer fra en kristen familie, men det var ingen andre kristne i nærområdet. En konflikt førte til at lokalmenigheten ble stengt i oppveksten hans, men den åpnet igjen i 1980. Argata har tjent som evangelist i syv år og som pastor i fem år, før han begynte å studere ved TEC i 2021.

Habtamu kommer fra en kristen familie, men han visste ikke hvem Jesus var. Han ville bare bli fotballspiller. Etter en fotballtrening i 2021 ble han ledet til å gå i kirken. Han fikk konfirmantundervisning, og etter det kunne han begynne å undervise. I 2017 ble han leder for en ungdomsgruppe som vokste og vitnet for andre, og en av eldstene i forsamlingen så innsatsen hans og sendte ham til TEC.

Asfaw kommer fra en kristen familie. På søndagsskolen hørte han om den siste dommen, og han ville vite hvordan man blir reddet. «Den som hører Guds ord blir reddet,» fikk han til svar. Hver gang Asfaw så en som lovsang, ville han synge, og når han så en som prekte, ville han bli predikant. Han skriver sanger, spiller ulike instrumenter og evangeliserer.

Niguse er den eneste kristne i familien sin, og faren har tre koner. Niguse ble bitt av slanger tre ganger på tre år, og det ledet ham til Jesus. På grunn av familien må Niguse praktisere troen sin utenfor hjemmet. Han ville studere, og eldstene i forsamlingen skjønte dette og sørget for at han fikk gjøre det. Han ville synge, og Gud ga ham sanger. I 2004 giftet han seg, og i 2005 ble han pastor. Det var ikke egentlig noe han ville, men det fantes ingen andre som kunne ta oppgaven. Nå har han vært pastor i 15 år. Det er mye trolldom i hjemtraktene hans.

Admasu kommer fra en ikke-troende familie. Faren er ortodoks. Admasu giftet seg i 1996 med en kristen kvinne, og i 1997 fødtes deres første datter. Mens kona ammet, kom en ond ånd og plaget henne. Hun lå på gulvet og skrek hele natten. De eldste i menigheten kom og ba for henne, og på morgenkvisten ble hun rolig. Eldstene oppfordret Admasu til å ta imot Jesus, mens faren hevdet at det var løgn. Admasu valgte å ta imot Jesus og begynte på bibelskole. Det var slitsomt å skulle studere, ta seg av familien og tjene i menigheten samtidig. I 2018 ble han ferdig med de grunnleggende studiene, og i 2022 kom han til TEC for å studere.

 

Dette var et lite glimt inn i livshistoriene til disse studentene. Be gjerne for dem, og ta gjerne også med disse bønneemnene:

  • Etiopias åndelige situasjon – at mennesker må bli kjent med Jesus
  • Be om beskyttelse og befrielse fra trolldom, alkohol og katt (narkotika)
  • Be for den unge generasjonen, uten den dør kirken ut
  • Be om at de unge ikke vender tilbake til den tradisjonelle kulturen med trolldom
  • Mange barn i Etiopia blir mye påvirket gjennom internett, særlig sosiale medier. Be om at de får høre om Jesus
  • Be om at evangeliet – og frihet – kommer til alle deler av Etiopia
  • Be for Etiopias økonomi

 

Takk for at du er med i bønn!

 

Skrevet av Gunilla Riska, utsending fra vår finske søsterorganisasjon FLOM.

Utsending i Østlige Afrika