Mange tusen i kirken

Enorm kirkevekst og et land i veldig utvikling

En stor flokk tidligere misjonærer og misjonsvenner besøkte i høst Etiopia i anledning 75-årsjubileet for arbeidet. Osvald Hindenes forteller her sterkt fra turen.

Siste helgen i oktober var det 50-års jubileum i Arba Minch og første helgen i november 2023 var det 75-års jubileum i Hawassa for Misjonssambandet sitt arbeid i Etiopia.

I Arba Minch har en av menighetene bygget en svær kirke som tar 3000 mennesker. Et mektig syn når denne var fullsatt og det likevel satt mange utenfor. Feiringen var for å minnes at det var for 50 år siden at arbeidet begynte i Arba Minch i Sørvest-Etiopia.

 

Fra malariafengt lavland til blomstrende by

Da keiser Haile Selassie gav Misjonssambandet løyve til å starte misjonsarbeid i Sør-Etiopia, utpekte han provinsene Sidamo og Gemu Gofa. Og Misjonssambandet startet først i hovedstedene i disse provinsene, i Yirgalem i Sidamo og i Gidole i Gemu Gofa.

For å komme til Gidole, oppe i fjellene, kjørte en forbi Arba Minch nede i det malariabefengte lavlandet ved sjøene og sumpene.

Men så ble hovedstaden flyttet ned til Arba Minch. En ny by voks opp. Malariamyggen ble bekjempet. Trær ble plantet og joguslavisk bistand ble gitt til bygging av nytt sykehus.

I Norge hadde yrkesskolerektor, Rolf Skjerpe, fått en visjon om å skaffe midler til en yrkesskole i Etiopia. Arba Minch ble valgt som høvelig sted, og i 1969 kom den erfarne, allsidig dyktige misjonæren, Per Helland fra Bergen, til Arba Minch og startet byggingen av det som i dag er Arba Minch Technical School.

 

Møter i et lager

Per fant ingen menighet og ingen evangeliske kristne i Arba Minch. Men han kom i kontakt med noen skolegutter fra Gidole og nabobyen, Konso. Disse hadde gått på misjonens skoler, og var nå kommet til Arba Minch for å gå videre på skole der.

De var kristne og kom sammen til møter på de små rommene de bodde på. Dette ble etter hvert vanskelig, og Per, som hadde bygget et lager for materiallagring, inviterte guttene til å ha møtene sine i lageret.

Det var starten i Arba Minch.

Per døde i Arba Minch før yrkesskolen ble ferdig, og graven hans er der.

 

Fra lager til enormt kirkebygg

Misjonssambandet bygget en bra stor kirke ved siden av yrkesskolen, men denne ble for liten. Per sin grav er nedenfor denne kirken.

Nå har menigheten bygget en ny, mektig kirke og der er blitt flere menigheter ut fra denne rundt i byen som nå har vokst utrolig fort.

Den nye kirken rommer 3000, og under jubileumsdagene var det mange også utenfor. Det var ikke utenlandske misjonærer som stod på talerstolen under jubileumssamlingene, men dyktige etiopere som forkynte til omvendelse og fornyelse.

Sangkorene fra mange menigheter i området, var invitert til å danne et kjempekor på jubileumsgudstjenesten søndag 29. oktober 2023, og da 350 ungdommer stilte opp og sang til Guds ære, ble kontrasten stor til begynnelsen, der Per Helland samlet en håndfull unge gutter fra Gidole og Konso og hadde gudstjeneste i lagerbygget til yrkesskolen!

Enorm kirkevekst

Misjonssambandet sitt arbeid i Sør-Etiopia var tidligere samlet i én synode (bispedømme), men denne er nå blitt til 15 synoder.

Dette sier mye om den store kirkevoksteren som har skjedd i de 75 årene som Misjonssambandet har hatt arbeid i Sør-Etiopia, men den sier også noe om etnisitet og ønske om å ta ansvar i eget område.

  

Takk for 75 år og felles vei videre

Fra Arba Minch kjørte vi opp til Hawassa, der 75-årsfeiringen for Misjonssambandets arbeid i Etiopia foregikk. Synodeledere, både nåværende og tidligere, institusjonsledere og misjonærer, nåværende og eldre som var kommet som gjester var invitert. Det hele foregikk på det som tidligere var Misjonssambandets ferieplass i Hawassa. Det ble en fullsatt sal.

Jubileumsplakat i Hawassa
Osvald Hindenes

Også kirkepresidenten, Rev. Yonas Yigezu, og Misjonssambandets generalsekretær, Gunnar Bråthen, var der og deltok med sine hilsener.

Kirkepresidenten takket Misjonssambandet for tjenesten gjennom disse 75 årene og uttrykte ønske om at EECMY og Misjonssambandet kunne fortsette samarbeidet.

Gunnar Bråthen, som også hadde fått sett litt av de unådde folkeslagene i sørvest og hørt om folkegruppene i øst, bekreftet at Misjonssambandet fortsatt vil samarbeide med EECMY.

Gunnar Bråthen deler ut nattverd
Osvald Hindenes

Gripende vitnesbyrd

Sterkt inntrykk gjorde det når noen av de eldre, pensjonerte synodelederne kom fram og fortalte om sin oppvokster i en tradisjonelt troende familie med Satan-tilbedelse og mye frykt og sykdom. Vitnesbyrdene om hva evangeliet hadde betydd i familien og i livene deres, gjorde inntrykk.

Et norsk ektepar som var med, og som ikke hadde vært misjonærer, ble takket som representanter for misjonsfolket hjemme som gjorde det mulig å sende ut misjonærer, og som i stor grad var en del av den store omveltningen som har foregått i Etiopia ved og gjennom misjonens arbeid.

Vi var også innom Tabor Evangelical College der de både har videregående skole og teologisk utdannelse på degree-nivå. Det var enestående å høre at tre studenter fra Tabor nå var eller hadde vært utsendt som misjonærer til andre land.

I Addis Abeba var alle nåværende og tidligere medarbeidere på misjonens kontor og tomt, invitert til festlunsj. Den norske ambassadøren var med som gjest, og vi fikk oppleve på nytt det sterke fellesskapet som i alle år har vært mellom utsendinger og lokale medarbeidere på ulike nivå.

Klasserom
Osvald Hindenes

Viktig teologisk fakultet

Mekane Yesus Seminary (MYS), Mekane Yesus-kirkens teologiske fakultet ,opplevde for to år siden en flodbølge fra elven som renner forbi eiendommen. Noe hadde skjedd lengre oppe i elveløpet, og vannmassene kom både uventet og med en nesten uforståelig kraft. Flere hus ble totalskadd og åtte mennesker mistet livet.

Nå var det en stor glede å se at seminaret var kommet godt i gang med oppbygging og tiltak for å hindre noe lignende igjen. Rektoren, Rev. Dr. Bruk Ayele Asale er en entusiastisk og handlekraftig mann. Han viste oss rundt og poengterte både ødeleggelsene for to år siden, og gjenoppbyggingen som nå foregikk!

I en raskt voksende kirke er opplæring og bibelkunnskap uhyre viktig. Vi traff på turen vår eksempler på at med en så raskt voksende kirke, er også vranglære en del av problemene.

Godt var det da på MYS å møte en som var ansatt nettopp for å arbeide med dette utover i menighetene. Og som en liten kuriositet kan vi ta med at denne karen kom fra Konso, et av stedene der Misjonssambandet har hatt sin tjeneste gjennom 75 år.

  

Viktig helsemisjon

Dr. Einar Eriksen har i mange år gitt brannskadde barn og voksne et bedre og mer menneskeverdig liv. Han var utsending for Misjonssambandet i to perioder før han spesialiserte seg på brannskader. Siden har han drevet dette arbeidet via en stiftelse, men også i nær relasjon til Misjonssambandet. Nå er håpet å få bygget en ny brannskadeenhet ved Arba Minch Hospital.

Vi besøkte ham også på basen som han har ved et koreansk sykehus i Addis Abeba. Dette året har de fått på plass anestesimulighet for små barn, slik at sårskifte kunne foregå smertefritt for de små. Hans arbeid er enestående i sitt slag i Etiopia, og han legger stor vekt på å undervise både leger og sykepleiere i dette faget.

Dette er også en frukt av at Misjonssambandet har fått være 75 år i tjeneste i Etiopia.

 

Skolemisjon også i Etiopia

Misjonssambandet hadde en periode 17 skoler på barnetrinnet, lærerskole, ungdomsskole, og var samen med andre misjonær med på å drive landets beste videregående skole. Misjonssambandet hadde også 17 klinikker og drev en tid 5 sykehus, sykepleieskole og flere helserelaterte prosjekter.

Dessuten drev Misjonssambandet en yrkesskole og en jordbruksskole i tillegg til et utstrakt menighetsbyggende arbeid i store deler av Sør-Etiopia, lokale bibelskoler, en husmorskole, et barnehjem og Tabor Seminary med evangelist- og presteutdannelse.

Med takk til Gud ser vi tilbake på Misjonssambandets lange og gode tjeneste i Sør-Etiopia.

 

Osvald  Hindenes

 

Utsending i Østlige Afrika