Bilde av jente bakfra i silhuette

Natasha valgte livet

Natasha går i niende klasse i et land i Sentral-Asia, og et av målene hennes var å dø. Etter å ha vært med på «Vi velger livet» endret det seg.

Ungdommer i Sentral-Asia får lite opplæring og utrustning til å møte utfordringene i voksenlivet. Temaer som alkohol, rus, hiv/aids og selvmord er ofte tabu.

NLM støtter «Vi velger livet», et program med undervisning, gruppearbeid og samtaler. Målet er at ungdommen blir styrket i troen på seg selv og sin egenverdi.

På en av skolene møtte vi ei jente som het Natasha. Ett av hennes mål var å dø. Hennes holdning til livet var ekstremt dårlig og hun mente at ingenting kunne forandre seg.

 

Vanskeligheter kan gjøre oss sterkere 

I løpet av samlingen samtalte vi om mye, mål i livet, vanskeligheter vi kan møte og hvordan vanskeligheter kan gjøre oss sterkere, mer tålmodig og klokere. Vi snakket videre om følelser vi kan ha og valgene vi tar, og å ikke gi opp.

Og så snakket vi om «livsprinsippene»: det er alltid noen som kan hjelpe deg og det er alltid noen du kan hjelpe og det å velge å tenke positivt.

Bestemte seg for å glede seg over livet 

På møtet åpnet Natasha seg og bestemte seg for å glede seg over livet, ikke krangle med mora, å lytte og å se hva hun kan bety i forholdet til mor, lærer og andre. 

Etter møtet merket lærerne en endring hos Natasha. Hun fikk en mer positiv holdning og hun sluttet å sjokkere lærere og medelever med dårlig oppførsel.

Utsending i Sentral-Asia