En åpen bibel på russisk

Som å bestige et fjell

Å oversette Bibelen er nesten som å bestige et fjell. En ser en topp foran seg og strever seg dit, og når en kommer fram er det enda en topp et stykke lenger oppe. Men det nærmer seg.

For litt over ett år siden, da vi hadde fått lastet opp hele Bibelen til internett og gjort den tilgjengelig for mobiltelefoner, skrev en av de to nasjonale oversetterne i en email: «Frukten er moden og satt på bordet. Den som vil kan spise!» Det var en stor begivenhet for oss i teamet, og ikke minst for de nasjonale kristne, som for første gang hadde hele Bibelen tilgjengelig på sitt eget morsmål.

 

Når inn på en spesiell måte  

Det som en annen kristen søster uttrykte på siste lesekonferanse i oktober, er noe vi har hørt mange ganger før: «Morsmålet er jo det første vi hører, ja allerede mens vi ligger i mors liv. Derfor ligger morsmålet oss veldig nært.» Vi har hørt flere vitnesbyrd som går i samme retning, at morsmålet når inn til oss på en spesiell måte fordi forbindelsen mellom ord og innhold har vokst sammen gjennom liv og erfaring fra tidlig barndom.

 

Mange innspill og forslag  

Så var vi vel ferdige da, i mai i fjor? Det er rart hvor mange ganger en bibeloversettelse blir «ferdig»! Det er nesten som å bestige et fjell. En ser en topp foran seg og strever seg dit, og når en kommer fram er det enda en topp et stykke lenger oppe. 

Siden den digitale utgivelsen for ca ett år siden, har vi hatt mer enn nok å gjøre med å revidere Det nye testamentet, en helt standard prosess når NT har blitt oversatt før GT. I de årene som har gått siden NT ble utgitt har det kommet mange innspill og forslag fra leserne. Dessuten har vi tatt en del beslutninger under arbeidet med GT, som får konsekvenser for NT. Så har vi også siste året jobbet med å samkjøre nøkkelbegreper, faste uttrykk, utarbeide fotnoter, glossar, kart osv.

En gang i fjor satte vi en frist for oss selv til å levere fra oss hele manuskriptet av oversettelsen til setting, d.v.s. oppsett av hver enkelt side til trykking. Denne fristen ble satt til juni-juli i sommer. Så etter planen skulle vi snart være klare til å la utgivelsesavdelingen av IBT (Institute for Bible Translation) i Moskva ta over stafettpinnen, og gjøre klar til trykking.

 

Ferdig enda en gang

Vi ligger ikke så dårlig an etter skjemaet, men jeg har bedt om et par måneder ekstra etter sommeren til å nøste opp en del løse tråder. Så er vi vel ferdige da, en gang i høst? Ja, på en måte er vi ferdige enda en gang. Men det gjenstår minst en gang til, til å bli ferdige.

Under setteprosessen må vi i teamet være tilgjengelig for IBT og svare på spørsmål og komme med innspill på hvordan teksten til slutt skal se ut på trykk, og så kommer korrekturlesing, så vidt jeg har forstått etter det. Det blir en prosess som er helt ny for oss på teamet.

 

Vi ber om forbønn for innspurten og sette-prosessen framover og for de som i framtiden kommer til å lese denne Bibelen. Be om at den må bli et redskap til å føre mennesker til frelse og til å styrke og grunnfeste de nasjonale kristne.

Utsending i Sentral-Asia