Solnedgang i en bilvei

Verdighet, håp og framtid

Jesus gikk ofte til dem som ingen andre så, de fattige, utstøtte, de urene og de som ikke hadde noe. I møte med Jesus forandres liv. Han ga dem verdighet, håp og framtid.

I Sentral-Asia har kvinner tradisjonelt en svak og utsatt posisjon. For noen år siden startet vi et håndarbeidsprosjekt der vi oppfordret de lokale kvinnene til å bruke sine evner for på den måten å skape en forutsigbar og rettferdig inntekt.

Vi holder nå på å utvikle prosjektet for å kunne gi kvinnene mulighet til å starte opp små bedrifter.

 

Tilbud for troende kvinner 

Visjonen er å lære opp kvinner på landsbygda i design og entrepenørskap og hjelpe dem med bedriftsetablering. Slik kan de få bedre betalt for sitt håndarbeid og kan finne nye markeder for sine produkter, både lokalt og internasjonalt. Vi er med og gir et rentefritt lån så de har mulighet til å starte opp.

Dette tilbudet er for troende kvinner på landsbygda. Det er i landsbyen den største forfølgelsen er, fra familie, religiøse ledere og samfunnet. Kvinnene opplever også diskriminering pga. kulturelle vurderinger og tradisjoner.

En kvinne velger ikke selv hvem hun vil gifte seg med, det gjør foreldrene. Det er greit for en mann å slå sin kone. Ved en skilsmisse, som er en skam for kvinnen, er det mannen som har rett på barna.

 

Være en velsignelse for de som forfølger

Vi ønsker å gi kvinnene verdighet og en mulighet til å utvikle kunnskap, vokse og ha en inntekt. Tanken er at prosjektet skal være en mulighet for de troende kvinnene til å inkludere flere kvinner i landsbyen, og at de er med og lærer andre og får være til velsignelse for de som forfølger dem.

Håpet er at prosjektet skaper møteplasser der tro kan deles, men også en mulighet til å utvikle og forandre sine liv. Vi har tro på at dette kan være med og påvirke framtiden og gi håp.

Utsending i Sentral-Asia