Barn tegner

En god start for barna

Selv om vi snakker ulike språk, er det mye læring og vekst å oppleve gjennom lek og annen kommunikasjon. Og det er stort å få være med på å gi barna et godt læringsgrunnlag.

Et av prosjektene våre her i Sentral-Asia er et læringssenter for barn i barnehagealder. Barna her har en krevende skolehverdag foran seg, og i tillegg til å være en god sosial arena for både barn og foresatte – og et sted for å bygge relasjoner og dele liv og tro – gir læringssenteret barna et godt grunnlag for videre læring.

  

Språklærer på et annet språk

Et av fagene vi tilbyr ved senteret er engelsk. Engelsk blir et stadig mer populært språk i denne regionen – mange kan så vidt litt engelsk, og noen snakker allerede språket godt. Det bringer både gleder og utfordringer å være engelsklærer for barn med et annet morsmål enn meg selv, i et område med et annet syn på barn og utdanning. 

Språk er ikke en hindring for barn, de gir seg ikke og prøver igjen. Til tider kan det være utfordrende å ikke kunne barnas morsmål, men for det meste er det en fordel. Når en ikke prater samme språk som barna, blir kommunikasjon og undervisning mer konkret, gjerne gjennom lek, og med mer kroppsspråk og bevegelser. 

Barnas progresjon og utvikling i engelsk gjennom skoleåret er alltid en glede å følge med på. 

  

Gleder, frustrasjoner og muligheter

De største utfordringene henger sammen med forskjellene i syn på barn og utdanning. 

Det handler om å være ydmyk og vise respekt for hva de gjør og hvordan/hvorfor de gjør det slik. Samtidig kan vi litt etter litt utfordre og påvirke til nye metoder og ideer.

Uavhengig av hvilket språk vi prater, er ikke det en hindring for å være gode mot alle barn, og å være gode medmennesker overfor kollegaene våre og barnas foresatte.

Det hender at veien er kort mellom gleder og frustrasjon/utfordringer. Noen utfordringer kan en gjøre noe med, andre kan være en kombinasjon av nytt språk, kultur og utdanningssystem og vanskeligere å gjøre noe med. 

Det er givende å få være med og bidra til at barna får en bra start i livet og et godt grunnlag for videre skolegang.

 

Utsending i Sentral-Asia