Gate i Sentral-Asia

Mye å glede seg over

Glede og takknemlighet for Guds ledelse og hjelp var en gjennomgangstone for NLMs utsendinger på årets konferanse. Evangeliet skal fortatt videre, og man ser store muligheter videre.

Sentral-Asia-teamet var nylig samlet til årets konferanse.

Det er i stor takknemlighet vi ser tilbake på hvor trofast Gud har ledet oss og hvordan han utruster oss til arbeidet i Sentral-Asia.

  

Fortsatt videre

På årets konferanse drøftet vi hvordan vi videre kan gå sammen med de lokale kristne for å nå ut til dem som enda ikke har hørt om Jesus.

Vi gleder oss over å se at det omfattende bibeloversettelsesprosjektet nærmer seg å bli fullført og vi ser frem til å nå kunne åpne førskolen for lokale barn.

  

Det er en glede å se at fellesskapet mellom den lokale kirken og de lokale kristne vokser. Dette gjør det lettere for oss å forstå de lokale behovene og hvordan vi best kan tjene dem.

  

Mange muligheter

Vi diskuterte også behovet for flere utsendinger og ser mange muligheter for mennesker som ønsker å tjene Gud i et spennende arbeid. Ta kontakt med Hovedkontoret dersom dette kan være noe for deg eller noen du kjenner.  

Konferansen ga oss ny motivasjon til å fortsette det arbeidet Gud ønsker at vi skal gjøre i Sentral-Asia og fortsette å vise Guds kjærlighet til de vi møter.

Utsending i Sentral-Asia