skjermbilde fra et kirkejubileum

Virtuelt kirkejubileum

Søndag 15. august feirte IEL-P, Den Evangelisk Lutherske Kirke – Peru, 26 års jubileum med en stor og festlig takke-gudstjeneste på nett.

Kirken ble egentlig grunnlagt 5.august 1995, men den nasjonale damekomiteen hadde planlagt den årlige kvinnekonferansen den dagen. Dette førte til at IEL-P måtte vente en uke med å feire sin 26-års dag. Dette gjorde likevel ikke feiringen mindre festlig og imponerende. Gudstjenesten ble ledet av to møteledere som bandt det hele fint sammen og ledet på en god måte.


Innslag fra lokale kirker

Det var hilsner, sanger og vitnesbyrd fra mange forskjellige lokale kirker. Ettersom det var virtuelt så var alt tatt opp på forhånd og det hele ble bundet sammen av dyktige teknikere i kirken. Gudstjenesten og innslagene viste på en god måte de store forskjellene som finnes i den lille kirken i Peru. Forskjellene i kultur, tradisjoner, klær mm. er store mellom bymenighetene i Arequipa og landsbymenighetene i fjellene.

 

Samtidig bar gudstjenesten preg av å være en kirke som bringer evangeliet videre – på tross av stor motgang og vanskelige vilkår under pandemien, som blant annet betyr at kirkene ikke har åpnet enda, men fremdeles har virtuelle gudstjenester.


En del av Guds arbeid i Peru

Jeg hadde selv fått æren å tale på dagens takke-gudstjeneste og det gjorde jeg ut fra Matteus 9:35-38, hvor Jesus konstanterer at markene er klare til høst og formaner sine disipler om å be høstens Herre sende flere arbeidere. Jeg la blant annet vekt på at feiringen ikke bare skulle være en feiring av fortiden, men også en påminnelse om at Gud vil bruke IEL-P i fremtiden i sin misjon og i sitt arbeid.

 

Åndelig nød

På samme måte som det på Jesu tid var mye åndelig nød i Israels folk, er det også mye åndelig nød i Peru i dag. Vi må som kirke ikke nede i selvtilfredshet og konformitet, men være villige til å birnge evangeliet videre til nye steder og nye mennesker. Når vi selv har opplevd Guds store kjærlighet i våre liv og har erfart hva Jesu død betyr for oss, så tvinger dette oss til å dele med de som enda ikke har hørt, som Paulues sier i 2. Kor 5.

Vår bønn er, at IEL-P også må få være en del av Guds misjon i Peru, og at vi må kunne se innslag fra nye steder og menigheter og høre vitnesbyrd fra nye troende på de neste feiringene av IEL-P.-

Av Roar Steffensen, utsendt av Dansk Luthersk Mission (DLM) 

Utsending i Sør-Amerika