Folkemengde på Den kinesiske mur

Kinas millioner – nye tall offentliggjort i mai

Over 100 millioner mennesker i Kina tilhører minoritetsfolkegrupper. Hele 80 % av dem regnes som unådde. Misjonsoppdraget i Kina er ikke fullført!

Folkegruppen Han utgjør offisielt over 91 % av Kina sine vel 1,4 milliarder ved inngangen til 2021 (kilde). Derfor er det lett å glemme alle de andre folkegruppene, selv om de til sammen offisielt utgjør over 125 millioner, eller vel 23 Norgesbefolkninger (kilde).

Joshua Project (joshuaproject.net) har beregnet at kun 10,3 % av Kinas totale befolkning tilhører unådde folkeslag, men det er hovedsakelig den store andelen av Han som gjør dette tallet så lite. Tar man Han-folket ut av regnestykket, vil hele 80 % av minoritetsbefolkningen regnes som unådde.

Det vil si at over 100 millioner mennesker i Kina tilhører folkegrupper hvor mindre enn 2 % av befolkningen følger Jesus. De fleste minoritetsfolkegruppene har færre enn 0,01 % Jesus-etterfølgere.

 

Krevende misjonsarbeid

Mange folkegrupper er vanskelige å nå fordi de har språk eller kultur som isolerer dem. Noen er også geografisk isolert.

Av de 56 offisielt anerkjente folkegruppene i Kina, er 10 overveldende muslimske. Til sammen utgjorde de muslimske folkegruppene 30 millioner mennesker i 2010 (kilde).

Nye tall for individuelle folkegrupper er ikke offentliggjort enda, men ifølge det kinesiske statistikkbyrået har minoritetsfolkegruppene sett under ett vokst med 10,26 % siden 2010, mot en vekst på 4,93 % hos majoritetsfolkegruppen (kilde).

Dersom man legger Joshua Project sin kategorisering av folkegrupper til grunn, finnes det 545 unike folkegrupper i Kina. Av dem regnes 442 (81,1 %) som unådde.

Her gjenstår det mye arbeid før alle har fått høre.

Utsending i Stor-Kina