Skolebarn på gate i Sentral-Asia

Medvandrere i Sentral-Asia

– Utsendingene våre i Sentral-Asia kan ikke forkynne evangeliet, men deres liv er et vitnesbyrd, sier regionleder Johannes Redse. – Den viktigste oppgaven de har er å være «medvandrere», at de kan styrke og hjelpe de nasjonale kristne.

Redse kom nylig hjem fra en reise til Sentral-Asia.

– De kristne har det veldig vanskelig i disse landene, sier han. – Det er vanskelig å få registrert kirker, så de fleste må fungere i undergrunns-menigheter. De samles i små grupper, for ikke å vekke oppmerksomhet. Men kirkene vokser og kirkelederne er optimistiske, selv om de fleste arbeider uten lønn. De ønsker heller ikke penger fra utlandet til menighetsarbeidet. De vil klare seg selv.

 

Ønsker flere utsendinger

Misjonssambandet har nå én norsk familie utsendt til et land i Sentral-Asia. I tillegg er én person bosatt i Norge. Han arbeider med bibeloversettelse til et tyrkisktalende språk.

– Vi ønsker å ha to enheter i Sentral-Asia, sier Redse, – og vi vil gjerne komme i kontakt med en familie eller en enslig person som kan reise dit. Man kan enten være språkstudent eller arbeide i en organisasjon.

Foruten økonomisk støtte til utsendingene gir NLM også penger til en lokal organisasjon som har ansvar for et hiv/aids-prosjekt. Prosjektet drives i samarbeid med myndighetene og er nå utvidet til også å omfatte et undervisningsopplegg om katastrofer, som for eksempel jordskjelv og flom.

 

Mye overvåkning

Det er både religiøse og samfunnsmessige restriksjoner i Sentral-Asia. Arbeidsmarkedet generelt er også vanskelig.

– Det er tøft å leve der, med mye overvåkning, sier Redse. – Landene har ateistisk styresett, så det er ikke bare kristne som får problemer. Radikale muslimer har det også vanskelig.

Det finnes også koreanske folkegrupper i Sentral-Asia. Disse har det nok litt enklere hvis de blir kristne. Vanskeligst er det for etniske grupper som i utgangspunktet er muslimer hvis de ønsker å bli kristne, avslutter Johannes Redse.

 

Be
Be for de kristne i Sentral-Asia, at Gud må beskytte dem mot forfølgelse.
Be for den norske familien som bor der, at de kan føle seg trygge og at de kan være til hjelp for de menneskene de kommer i kontakt med.
Be også for bibeloversettelsesarbeidet og for hiv/aids-prosjektet.