Livar Veggeland

Konstituert regionleder

Livar Veggeland er konstituert som regionleder i NLM Region sør.

Regionstyret konstituerer Livar Veggeland som regionleder for NLM Region sør i inntil ett år fra 1. september 2018. Han fortsetter også i vikarstillingen som administrasjonsleder samme plass.

Leif Holte omdisponeres i deler av sin stilling for å avlaste administrasjonen med konkrete oppgaver i samme periode. Han går blant annet inn i lederteamet for regionen som består av Brit Kari Urdal (UNG-leder) og Livar Veggeland (administrasjonsleder/konstituert regionleder). Konstituert regionleder er øverste leder.

Livar Veggeland (34) kommer fra Kvinesdal, men bor nå i Kristiansand. Han har blant annet bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder.