Utsikt by

Konferanse avbrutt av politiet

Nylig ble en konferanse i regi av NLMs samarbeidsorganisasjon i Nord-Afrika stoppet av politiet. Flere av NLMs utsendinger var til stede. – Politiet mistenkte at fasilitetene skulle brukes til ulovlig religiøs aktivitet, forklarer regionleder i NLM.

Konferansen som ble stengt var en samling for arbeidere i samarbeidsorganisasjonen og andre inviterte aktører, hvor fokus lå på styrking av rutiner for regnskapsføring og budsjettoppfølging.

– Det har vært gjennomført tilsvarende samlinger i en årrekke uten noen problemer. Ledelsen i organisasjonen gikk i dialog med politiet, men det viste seg umulig å reversere vedtaket. Konferansen ble derfor avbrutt og deltakerne måtte vende hjem, forklarer Eivind Jåtun, regionleder i NLM for Nord-Afrika. 

Viktig påminnelse
– Opplevde misjonærene dette som ubehagelig?

– Politiets innblanding kom svært uventet, men det hele gikk veldig rolig for seg, og ingen av de tilstedeværende opplevde situasjonen som truende, svarer Jåtun.

Han sier at episoden har tjent som en viktig påminnelse om at det ikke er enkelt å drive kristen virksomhet i det aktuelle landet.

– Vår samarbeidsorganisasjon vil nå gå gjennom sine rutiner for å undersøke om det finnes formelle prosedyrer for å få tillatelse til å arrangere denne formen for jobbkonferanser i framtiden.

Påvirker ikke arbeidet
NLM er involvert i ulike bistandsprosjekter sammen med samarbeidsorganisasjonen. Disse går sin gang, og det er liten grunn til å frykte at de vil bli stoppet.

– Vær med og be for våre utsendinger og for lokale kristne i det aktuelle landet, om gode og forutsigbare arbeidsvilkår, og om trygghet og frimodighet til å leve sitt kristne vitnesbyrd ute blant folket, sier Jåtun.