illustrasjonsfoto

Inne på kjøpesenter

Det finnes mange store kjøpesenter i Sentral-Asia, med varierte tilbud. Noen har egne etasjer med leker til barn, og i et slikt har skolesenteret «First Step» fått et lite hjørne.

Utsyn har tidligere skrevet om et skolesenter i Sentral Asia. Etter to års planlegging, åpnet det i september 2018 dørene til en førskole for barn i alderen 2-7 år. Spesielt med dette opplegget er at man legger vekt på kreative undervisningsformer og lek, noe som ikke er vanlig i det offentlige.

 

Godt mottatt

«First step» har blitt veldig godt tatt imot av både barn og foreldre. Med 10 ansatte i administrasjon og som lærere satser de også friskt på både kurs til lærere og foreldre innen pedagogikk, barns utvikling og konflikthåndtering.

Nytt av året er at man også har fått godkjenning til et aktivitetsopplegg etter skolen for 7-12 åringer, hvor man vil tilby forskjellige kurs som en ekstrahjelp til studentene. Dette gjør at man får en bred kontaktflate, og det gir mange muligheter til å vise kristen nestekjærlighet.

 

Gode kontakter

Det siste nye er at skolesenteret har fått leie seg gratis inn på sentrale kjøpesentre. Her har de en liten avdeling i et lekeland, til aktiviteter og informasjon. Her kan barna få leke med lego, sandtegning og perler. På den måten klarer de også å promotere skolesenteret, samtidig som de kommer i kontakt med mye folk.

Teamleder i Sentral-Asia forteller at dette er en fantastisk mulighet til å komme i kontakt med nye mennesker, og ber misjonsvennene huske på dette viktige arbeidet.