Hele misjonærflokken samlet

Misjonærkonferanse i Sør-Amerika

På årets misjonærkonferanse i Sør-Amerika var det flere ting å glede seg over. Ikke minst ser man fremover og vil fortsatt satse blant de minst nådde.

18.-21. mars ble det arrangert misjonærkonferanse for NLM-misjonærene som arbeider i Peru og Bolivia. Totalt var vi 15 misjonærer til stede samt 6 besøkende fra Norge og Luthersk Mission i Danmark.

I år hadde Bolivia-misjonær Preben Solvang bibeltimene. I løpet av fire bibeltimer fikk vi høre om presten Pinhas, horkvinnen Rahab, kongen Josjia og profeten Malaki.

Thor Fremmegård fra NLMs hovedstyre hadde et seminar med tittelen «fri samvittighet».

Preben Solvang taler
Bibeltimer:Preben Solvang formidlet Guds ord for hele kollegiet. Privat

Gleder i arbeidet

Årsrapportene fra styrer og ledere som ble lagt fram vitner om et stabilt år i arbeidet og hos våre samarbeidskirker. Fra Bolivia ble det uttrykt glede over et diakonalt prosjekt som jobber med å forebygge vold i nære relasjoner og som driver familieveiledning.

Noen av høydepunktene fra Peru er at kirken IEL-P nå har valgt å sende ut sine første misjonærer. Tre personer sendes i første semester til Colombia.

Man gleder seg også over at det teologiske seminaret – SETELA – nå er godt på vei mot å bli en offentlig høyskole.

Tore Bjørsvik (t.v.) og Kristian Birkeland holder plakat
Kunst:Tore Bjørsvik (t.v.) og Kristian Birkeland. Privat

Unådde folkegrupper

Den kanskje viktigste saken på konferansen var NLMs strategi fram til 2022. Det ble lagt fram og godkjent en strategi med fem hovedområder: teologisk og pastoral utdanning, menighetsdiakoni, pastortjeneste, selvunderhold og selvutbredelse og unådde folkegrupper, nærmere bestemt aymara (central) og quechua i Puno fylke (Sør-Peru).

I følge Joshua project er under 2 % av quechua- og aymara-befolkningen i Puno fylke nådd med evangeliet. Dette ønsker vi å gjøre noe med de kommende årene.