Kirkens styreleder holder seminar.

Drømmer om en utadrettet kirke

I begynnelsen av april ble det avhold generalforsamling for vår samarbeidskirke, ICEL, i Bolivia.

Årets generalforsamling ble avholdt i Sucre, og var den 11. ordinære generalforsamlingen til kirken. Ordinære generalforsamlinger avholdes hvert annet år. I alt var 54 delegater til stede.

ICEL er en mangfoldig kirke, noe som gjenspeiles også i delegatene som kommer fra bygd og by. De fleste har spansk som morsmål, mens noen snakker best quechua.

 

Læregrunnlag

Generalforsamlingen åpnet med at styreleder for kirken holdt et seminar der han ga en introduksjon til kirkens læregrunnlag. For mange av kirkens medlemmer er nok de smarkaldiske artikler og den aubsburgske bekjennelse ukjente begreper.

Det er tydelig at kirkens lederskap ønsker at kirkens medlemmer ikke bare skal ha god kjennskap til luthersk lære, men at de også skal kjenne til innholdet i disse dokumentene.

 

Økonomiske grep

Som seg hør og bør ble det lagt fram ulike rapporter. Rapport fra styreleder, generalsekretær og regnskapsfører. Man har tatt økonomiske grep de siste to årene og jobber med at kirkene skal underholde sine egne pastorer. Det har vært år med god og hyppig dialog mellom sentralledd og lokalmenighet.

 

Vil åpne kirken mer

Et av høydepunktene var en introduksjon til kirkens strategiarbeid for de kommende 20 årene. Styreleder ga en introduksjon til ulike emner og grener den nye strategien bør inneholde. Den endelige strategien håper man å ha klar innen to år.

Det ble blant annet uttrykt en drøm om at kirkene ikke bare må ha aktiviteter i helgene, men at man også i løpet av ukedagene kan åpne kirkenes dører også for å møte sosiale behov.

En annen visjon som ble holdt fram var å ta migrasjon på alvor og møte disse utfordringene i byene. Det ble i tillegg satt ord på en drøm om at kirken kan bygge sin egen private skole der man møter både åndelig nød og akademiske behov.

Kirkens nye hovedstyre.
Lederskap:Kirkens nye hovedstyre samlet. Kristian Birkeland

Nytt HS

Noe av det viktigste som skjer på en generalforsamling er valg. De som ble valgt inn i HS for de kommende fire årene var: Hugo Hinojosa (visepresident), Freddy Otuvo (styremedlem), Martin Condori (styremedlem). Limberth Fernandez (president) har to år igjen av sin periode, det samme har Javier Villarroel (sekretær). Husk gjerne på disse mennene i bønn!