Evjetun

Velkommen til regionkonferansen 2019!

24.–26.mai er du hjertelig velkommen til regionkonferanse på Evjetun leirsted. Temaet for helgen er «Hvor er du plantet.» Sett av helga og bli med.

– Jeg tror vi trenger å utfordre hverandre på hvilket jordsmonn som finnes i våre fellesskap og forsamlinger, sier regionleder Livar Veggeland. Hvor er vi plantet? – Er det jordsmonn som det er godt å vokse i, for både nye og for de som har vært med i arbeidet i mange år? Er vi plantet i jordsmonn som gjør at vi kan vokse videre de neste årene? Forsøker vi selv å plante noe nytt? Dette er spørsmål vil stå sentralt under regionkonferansen dette året.

Gruppearbeid

Svarene på disse spørsmålene er avgjørende for hvordan arbeidet i Region sør vil se ut noen år frem i tid. Og vi vil gjerne ha med nettopp deg og din stemme i disse viktige veivalgene som skal tas. Du får muligheten til å være med å prege arbeidet både lokalt, nasjonalt og globalt. Hvilke tanker har du for arbeidet? Det legges til rette for en slik samtale om arbeidet via samtalegrupper som er satt opp på programmet både lørdag og søndag. Det blir også med noen fra ulike steder i regionen som forteller om hvordan de har startet opp forsamlingsarbeid.

Foruten samtale, behandler årsmøte årsmeldinger, regnskap og valg. Saksdokumenter finner du her.

Under generalforsamlingen i 2018 satte NLM i gang tidenes største gruppearbeid. Det er en videreføring av dette arbeidet vi nå skal få ta del i under regionkonferansen. Med utgangspunkt i svarene som kom frem under GF, viste det seg at det var fire retninger det ble spesielt fokus på. Det var forkynnelse, innvandrerarbeid, barne- og ungdomsarbeid og diakoni. Ett av spørsmålene du får anledning til å være med og si noe om er dette; På GF ble arbeid blant nye landsmenn trukket frem som et satsingsområde. Folkegrupper som vi tidligere har sendt misjonærer til, er nå våre naboer. Hvordan kan vi nå våre nye landsmenn med evangeliet her i landet?

 

Alle aldersgrupper

Det er viktig at alle, både liten og stor blir godt ivaretatt under en slik samling, og det er lagt opp til et innholdsrikt program for både barna og de unge. Når det er bibeltime for de voksne i hallen, er det samtidig bibelsamling for to ulike barnealdersgrupper. Hoppeslott, bruskassestabling, sporlek, vannsklie, Lego og utelek er noen av aktivitetene det er lagt opp til på Evjetun lørdag og søndag.

For de som går i 7.klasse og oppover blir det tur til Trollaktiv på lørdag ettermiddag. Der er det escaperoom og klatring som er tilbudet. (Husk egen påmelding). I tillegg blir det egne samlinger for ungdommene både fredag og lørdag kveld.

 

Konsert, møter, bibeltime og årsmøte

Fredag klokka 19.30 er det konsert med gruppa Tidløs. Gruppa består av syv menn som er hjemmehørende i området Øvrebø, Vennesla, Hægeland og Evje. Sjangeren de trives aller best med er salmer/roots og folketoner. Du vil nok helt sikkert nikke gjenkjennende til mange av sangene de fremfører. Det er vel verd for både ung og gammel å få med seg denne konserten.

Livar Veggeland, Rune Espevik og Trond Vorhaug forkynner Guds ord under regionkonferansen.

Husk påmelding for utsendinger, frist 16/5. Mat forhåndsbestiller du selv direkte til Evjetun leirsted, telefon 37 93 01 63