Barn som synger

40-års fest for Imekollen barnehage

13.juni markerte Imekollen barnehage i Mandal sitt 40-års jubileum med gratis middag til alle fremmøtte, taler, lek, is, kaker og kaffe. Et mannskor dukket også opp for å være med på feiringen.

 –  Det var hilsen fra kommunen, regionen, fra NLM-barnehagene og fra styreleder for Imekollen barnehage, forteller Ung-leder i Region sør av NLM Brit Kari Urdal som representerte eier under jubileumsmarkeringen. – Mannevær mannskor gjorde stor lykke og slo an tonen med Bæ bæ lille lam. Noen av kormedlemmene hadde selv hatt barn i Imekollen barnehage og ønsket derfor å være med å hylle 40-års jubilanten.  I tillegg til mannskoret hadde også barnehagebarna øvd inn tre sanger som de sang. –  Daglig leder i barnehagen, Synnøve Gautesen Helliesen og hennes stab hadde lagt ned et stort arbeid i forkant for jubileumsdagen, forteller Urdal. – Hun fikk både hilsner, blomster og gode ord og takk for den fine dagen de hadde fått til for barnehagen.

 

Stort ansvar

–  Det er et veldig stort arbeid å drive en barnehage, og de som jobber med barna hver eneste dag gjør en formidabel innsats. De har en god struktur på arbeidet som ivaretar både sikkerhet, økonomi og at ting er på plass i forhold til lovverket, sier Urdal.

Imekollen barnehage er en del av NLM barnehagene AS, et aksjeselskap som organiserer nærmere 40 barnehager i NLM.

 

Nye lokaler

Imekollen barnehage flyttet for noen år siden inn i helt nye lokaler etter at barnehagen brant ned til grunnen et mars-natt i 2006. Barnehagen har i dag tre avdelinger.

Under jubileumsmarkeringen 13.juni ga Torill Hinna, enhetsleder for barnehageenheten i  Mandal kommune uttrykk for at Imekollen barnehage er et viktig tilskudd til den offentlige barnehagesektoren i Mandal, og hun takket for den plassen som barnehagen fyller i kommunen.