Regionkonferanse 2019

Hvor er du plantet? Regionkonferanse i sør

– Dette var en regionkonferanse som både utfordret og engasjerte oss i det store oppdraget vi har, nemlig å nå ut med verdens viktigste budskap.

24.–26.mai avholdt Region sør sin regionkonferanse. Tema for konferansen var «Hvor er du plantet?», og ca. 250 misjonsvenner i alle aldre var samlet på Evjetun leirsted på Evje. – Vi ble utfordret til å se menneskene rundt oss, til å bruke tid på å lytte til både tros og livshistorier og til å invitere nye inn i felleskapene våre. Det er her vi må begynne, sier regionleder Livar Veggeland. – I tillegg var det veldig oppmuntrende å se mennesker fra alle generasjoner gjennom hele helgen, og rett og slett kjenne på det gode felleskapet. Vi står sammen om det aller viktigste!

Allsidig innhold

Helga inneholdt både konsert med gruppen "Tidløs", bibeltime, årsmøte (med 121 delegater), gruppesamtaler, møter og egne samlinger for barna og de unge. I tillegg ble det på søndagen arrangert «Vinn på minuttet», et både kreativt og morsomt innslag for alle aldersgrupper. Regionen tok også avskjed med ung-leder Brit Kari Urdal som slutter i løpet av sommeren. Hun fikk overrakt gave og blomster fra både regionen og Barne- og ungdomsrådet. Joachim Augestad slutter i løpet av sommeren som daglig leder på Evjetun, og det ble også overrakt gave og blomster til han.


Valg

Kristen Salmelid (nestleder), Snefrid Axelsen og Svein Andersen ble valgt inn som faste medlemmer i regionstyret. Fra før sitter Egil Grindland (ansatte representant), Thorvald Handeland og Kjellaug Inntjore. Regionstyret konstituerte seg med Thorvald Handeland som ny leder.

Thomas Galteland og Marit L. Kristensen ble valgt inn som faste medlemmer i Barne- og ungdomsrådet, BUR. De som sitter der fra før er Knut Arild Espegren, Rune Espevik og Judith Hageberg.

Fellesskapene

 – Det jeg syntes var noe av det mest positive denne helgen var gruppesamtalene om felleskapene våre. Her ble vi utfordret på hvordan vi bygger gode felleskap, og kunne på samme tid lære og hente inspirasjon fra andre felleskap. Trygge, åpne felleskap er helt uvurderlig om vi vil nå nye mennesker, sier Livar Veggeland. – Jeg må også få trekke frem at det var stort å få være med å bli kjent med og be for to nye utsendinger som reiser til Etiopia. Vi ønsker å nå nye, også langt utenfor våre landegrenser. Helt til sist må jeg også få trekke frem at det er så mange mennesker som vil noe, som har et stort og brennende engasjement for «Verden for Kristus», det gleder meg veldig, og gjør at jeg tror vi har spennende år foran oss, avslutter regionlederen.