Samarbeidsavtale NLM og NLM-MAF

Skal forhandle om lønn i NLM

Fredag 21. juni ble en ny samarbeidsavtale mellom NLM og medarbeiderforeningen i NLM (NLM-MAF) undertegnet.

Lønnen til NLM-ansatte har tidligere blitt avgjort av en lønnsnemd hvor hovedstyrets representanter var i flertall. Det er det nå slutt på, og det vil bli forhandlinger om lønn og arbeidsforhold.

Leder i NLM-MAF, Frode Granerud forteller at det har gått greit å bli enige om avtalen. – Vi har ønsket å gjøre dette skikkelig, derfor har det tatt litt tid, sier han.

 

Ryddige arbeidsforhold

Den nye avtalen har en varighet på to år og erstatter en avtale fra 2015. Avtalen skal sikre gode og ryddige arbeidsforhold i vår organisasjon og er en forutsetning for at NLM kan drive en profesjonell og enhetlig personalpolitikk, står det i avtalen, og personalleder Kari Margrethe Solvang utdyper dette.

– Det er viktig for begge parter å sette seg ned å snakke om lønn og arbeidsforhold. Dette er en avtale som regulerer forpliktelser og som gir delaktighet i prosessene, sier hun.

Granerud sier at det er en viktig avtale, og at MAF er glad for det samarbeidet som er mellom NLM og medarbeiderforeningen. – Dette er en videreføring av samarbeidet. Vi har en god tone og arbeider godt sammen. Det er også en nødvendighet for at arbeidsplassen skal fungere.

 

Lønnsforhandlinger

Generalsekretær Øyvind Åsland forteller at det nye i denne avtalen først og fremst er at det dannes et forhandlingsutvalg, hvor man forhandler om lønn og arbeidsforhold. – Hovedstyret ønsker forhandlinger om lønn, sier han.

Forhandlingsutvalget er et partsammensatt utvalg der NLM og NLM-MAF møter med 3 utnevnte representanter hver. Arbeidsgiversiden har lederen, men denne har ikke dobbelstemme. Avtalen sier også at arbeidsstans og arbeidskamp ikke er ønskelige virkemidler i NLM.

NLM-MAF forhandler for alle som er, og kan være medlemmer i organisasjonen.