NLM ungs landsmøte 2019

NLM ungs landsmøte 2019

25. oktober arrangerer NLM ungs sitt årlige landsmøte i Oslo.

Kjære alle fellesskap og direktemedlemmer i NLM ung!

På vegne av Landsstyret har vi gleden av å kunne invitere dere til NLM ungs landsmøte fredag 25. oktober 2019. NLM ungs landsmøte arrangeres årlig, og ved å delta har du en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i, og hva vi skal fokusere på i tiden framover.

Landsmøtet blir denne gangen arrangert sammen med to fagdager. På fredag (dagtid) blir det en fagdag om psykisk helse, før det blir landsmøte og annet spennende opplegg. Lørdag arrangerer vi en fagdag for alle som er interessert, involvert eller engasjert i barne- og ungdomsarbeid. Her blir det noe felles undervisning, men også muligheten til å velge ulike spor som vil utruste deg spesielt inn mot det du driver med eller opptatt av. Mer info om helga vil legges ut på nlmung.no og på Facebook.

I tillegg blir det også valg av nytt Landsstyre og behandling av saker som kommer med sakslisten. 

NLM ung eksisterer fordi vi vil at evangeliet om Jesus skal bli tilgjengelig for enda flere barn og unge. Hvis du vil være med på det er du hjertelig velkommen på Landsmøte! Hele arrangementet er åpent for alle, og denne gangen ønsker vi å invitere til bred deltakelse og stort engasjement rundt det viktige oppdraget vi har.


UTSENDINGER OG PÅMELDING


Selv om Landsmøtet er åpent for alle, er det i henhold til våre vedtekter likevel bare utsenderinger som har stemmerett. Alle fellesskap som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. I vedtektene i § 3 står det blant annet:

NLM ungs landsmøte består av:

  • Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.
  • Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung
  • Landsstyret i NLM ung
  • Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger så fort som mulig, og melder de inn via skjemaet som dere finner her.


Det er også mulig å finne utskrivbart fullmaktsskjema i samme lenke.

Siste frist for innmeldelse er ved oppmøte i Misjonssalen Oslo 25. oktober.
Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på med samme skjemaet, eller ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder til ung@nlm.no.

PROGRAM OG SAKSPAPIRER


Program for landsmøtet, saksliste og saksdokumenter legges ut på www.nlmung.no. I tillegg blir det sendt til alle utsendinger. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter.

Sakspapirer LM.pdf

Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, ifølge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2019!


Med vennlig hilsen

Tarjei Asprusten, styreleder

Hans Kristian Skaar, daglig leder