De ny lokalene til Misjonssalen Sandnes

Regionkontoret til Sandnes

Det er tidligere gjort kjent at misjonen har solgt lokalene til tidligere Fjelltun bibelskole og regionkontoret. Nå har regionstyret bestemt hvor misjonens administrasjon flytter til.

Ledelsen i regionen har arbeidet med ulike alternativer for lokalisering av administrasjonen. På sitt styremøte 13. juni gjorde regionstyret endelig vedtak i saken:

«Regionstyret vedtar at regionkontoret flyttes til Misjonssalen Sandnes sine nye lokaler når disse er klare og tilpasset vårt behov. Forventet tidspunkt er i løpet av 2. halvår 2020.»

Det betyr at kontoret blir i Gulaksveien 4 ett år til, men vil altså flytte til den gamle brannstasjonen i Sandnes høsten 2020. Her blir det samlokalisering med blant annet Misjonssalen sin forsamling og en ny gjenbruksbutikk.

Med på flyttelasset neste høst blir etter planen, i tillegg til regionkontoret, også Radio Ptro og NLM Barnehagenes avdeling i Region Sørvest.