Aobaen barnehage

Underskriftskampanje for barnehage i Japan

Et nytt støtteordningssystem i Kobe påvirker driften i Aobaen kirkebarnehage. Nå starter foreldregruppen underskriftkampanje.

Man kan si at NLMs barnehagesatsing startet i Japan. De første misjonærene så tidlig et behov for barnehager i gjenoppbyggingen av Japan etter krigen, som et sosialt og pedagogisk arbeid.

 

Stor barnehagedrift

NLM har sammen med kirken hatt ansvar for mange barnehager i Japan. Men etter at den offentlige barnehageutbyggingen skjøt fart har de fleste blitt lagt ned, da de fleste ikke hadde en offisiell registrering.

Det var allerede i 1952 at misjonærkonferansen til NLM bestemte seg for å ikke søke en offentlig registrering. De var redde for at en registrering ville begrense friheten til å drive slik man ønsket. Dette viste seg imidlertid å være ubegrunnet, og noen av kirkens barnehager fikk en registrering i 1975.

Aobaen barnehage har ikke en slik registrering, men frem til nå har foreldrene likevel fått samme støtte som alle andre som sender barna i barnehage. Et nytt støtteordningssystem i Kobe endrer likevel på dette, og det medfører økte kostnader for å ha barna sine i Aobaen barnehage.

LES OGSÅ: Utsendingenes egne misjonsblogger på Japansidene

 

Aktive foreldre

Aobaen barnehage har et godt rykte i bydelen og nabolaget, og har i over 50 år hatt jevnt tilsig av barn. Noen reiser ganske langt for å levere barna sine her fordi de opplever at barna blir sett og tatt vare på. I tillegg til at det er en kristen barnehage med daglige andakter og samlingsstunder, er den profilert med mye fri lek og mindre rigid disiplin enn mange andre barnehager.

Foreldre og støttegruppen i Aobaen barnehage har derfor ikke gitt opp. De vil sende inne et opprop til bystyret med anmodning om å fortsette støtten til barnehagen. Oppropet består av underskrifter både fra Japan og andre land. Det er misjonær Ingebjørg Hildre som arbeider i tilknytning til barnehagen fra NLM sin side.