Kollasj av de åtte medlemmene av BUR

Hva er Guds plan for 767 000 barn og unge i øst?

Det nyvalgte Barne- og ungdomsrådet i NLM region øst har akkurat hatt sitt første møte hvor de pratet om nettopp dette.

Den 28. august hadde BUR sitt første møte, med samtale om arbeidet og konstituering av ledere. Vibeke Omland Aasrum videreføres som leder, med Sigrid Meling som nestleder.

Vil nå lenger ut

Samtalen på dette møtet handlet om hvordan vi prioriterer arbeidet vårt og hvordan vi kan nå lenger ut. Jon Georg Fiske (utviklingsleder) presenterte blant annet statistikker over hvordan det står til med lagsarbeidet vårt, som på mange måter er bærebjelken i vårt lokalarbeid. Han skriver: 

"Med en befolkning på 767 000 barn og unge mellom 0-25 år bosatt i vår region bør vi 
arbeide på en måte som gjør at vi tenker at det er mulig å nå disse. Om vi arbeider for å nå 1%, dvs. 7 600 barn og unge, som fortsatt er ganske mange, hva er Guds plan for de gjenstående 759 400? Hvor lavt sikter Gud? Han som vil at en hundredel skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne? Eller? Bør ikke Guds visjon være vår visjon?"

BUR ønsker å jobbe godt og strategisk for hvordan vi kan være med på å lenger ut. Kanskje vi må legge ned døende arbeid og starte noe nytt? Hvordan kan vi videreutvikle leirarbeidet? Hvordan rekruttere frivillige? Med andre ord er det mange spørsmål vi trenger å gå dypere ned i og jobbe med. 

Møteplan og medlemmer

Møteplanen for høsten 2019 ser slik ut:

  • Mandag 7.oktober kl. 18.00-20.45
  • Mandag 9.desember kl. 18.00-20.45

Møteplan for våren 2020 vedtas på møtet 7.oktober.


Årets BUR består av:

  • Vibeke Omland Aasrum (leder)
  • Sigrid Meling (nestleder)
  • Ørjan Sonesen (på utenlandsstudier i høst)
  • Basim Gullord Ali
  • Håkon Rydland
  • Benjamin Espeland (1. vara)
  • Synne Malene Brække (2. vara)
  • Turid Slettebø (3. vara)

Hva brenner BUR for?

Vibeke Omland Aasrum (25) Fra Sandefjord, bor i Oslo
Misjonssalen, Oslo

– Jeg drømmer om at vårt barne-, tweens- og ungdomsarbeid skal være raust, inkluderende og trygghetsskapende for alle barn og unge.

Håkon Rydland (21) Fra Brumunddal, bor i Elverum
NLM Hamarkirken
– Å drive et arbeid som leder unge til et bærekraftig og etterfølgende kristenliv, ikke bare koselige aktiviteter som

Sigrid Meling (29) Fra Stavanger, bor i Oslo
Misjonssalen, Oslo
– Jeg drømmer om å kunne tilby alle barn, tweens og ungdom et kristent fellesskap i nærområdet deres, hvor de kan bli kjent med Jesus, bli disippelgjort, få gode venner og forbilder.

Ørjan Wadseth Sonesen (23) Fra Vennesla, bor i Oslo
Misjonssalen, Oslo
– Jeg drømmer om gode og åpne fellesskap med flere arenaer hvor man kan utfordre seg selv og ta nye skritt med Jesus. Jeg ønsker også å nå de som står utenfor kristent fellesskap.

Basim Gullord Ali (29) Fra Gjøvik, bor i Oslo
Misjonssalen, Oslo
– Jeg drømmer om at barn og unge får høre om Jesus og blir rotfestet i troen i fellesskap med kristne i alle aldre.

Benjamin Espeland (23), 1. vara Fra Spydeberg, bor i Oslo
Ungdomssenteret, Spydeberg
– Jeg drømmer om at flere kan komme til tro og bli bevart. Jeg ønsker flere ledere og bedre oppfølging av ledere slik at de blir i tjenesten.

Synne Malene Brække (21), 2. vara Fra Halden, bor i Oslo
Misjonssalen, Oslo
– Jeg drømmer om at alle barn og unge skal ha et godt tilbud når det gjelder aktiviteter og leirer i regionen.

Turid Slettebø (33), 3. vara Fra Frogner, bor på Frogner i Sørum
Frogner Misjonssenter
– Jeg drømmer om at alle barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve livet sammen med han, og om sprengfulle leirplasser!

Husk å be for arbeidet, og at det vil bli tatt gode, fruktbare og virkningsfulle avgjørelser som vil gjøre arbeidet vårt for barn- og unge i regionen enda bedre!

Har du innspill til BUR - ta gjerne kontakt med leder for NLM region øst Gjermund Nordhus (gnordhus@nlm.no)