Smilende Tove Stang Karlsen foran en murvegg

Nyansatt forsamlingsarbeider for NLM på Gjøvik

Tove Stang Karlsen starter i stillingen 1. november.

Region øst har i lengre tid arbeidet med planer om å ansette en medarbeider på Gjøvik. Stillingen ble utlyst i 50 til 100 %. Tove har søkt på 50 % stilling og ansettes som forsamlingsarbeider fra 1. nov. 2019.

Tove har tidligere vært ansatt i NLM, da i Hedmark krets. Hun arbeidet som barne- og ungdomsarbeider og som kontorsekretær i perioden 1987 til 1995. Hun kjenner NLM godt både fra tiden som ansatt og senere med sitt frivillige engasjement i NLMs arbeid på Hamar. Tove er utdannet lærer, og arbeider på Voksenpedagogisk senter den andre 50-prosenten som hun ikke er i NLM.

Nå ser vi frem til at Tove blir vår medarbeider på Gjøvik, og ønsker henne hjertelig velkommen i stillingen.