NLM ungs landsmøte 2019

Sakspapirer for NLM ungs landsmøte

Nå er sakspapirene for NLM ungs landsmøte 25. oktober klare

I sakspapirene kan du lese om hva som skal behandles på NLM ungs årlige landsmøte som er på fredag 25.oktober på Fjellhaug i Oslo og se hvem som stiller som kandidater til de ulike vervene i NLM ung.

 Her kan du laste ned sakspapirer til landsmøtet. 

NLM ungs landsmøte er en ypperlig mulighet for deg som representerer et fellesskap i NLM ung eller er direktemedlem til å være med å bestemme hvilke vei NLM ung skal gå videre fremover. Og tillegg kan du i år få meg deg en spennende fagdag om psykisk helse på fredagen og en utrustende endagskonferanse på lørdagen. Les mer om hele helga.

 

UTSENDINGER OG PÅMELDING


Selv om Landsmøtet er åpent for alle, er det i henhold til våre vedtekter likevel bare utsenderinger som har stemmerett. Alle fellesskap som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. I vedtektene i § 3 står det blant annet:

NLM ungs landsmøte består av:

  • Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.
  • Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung
  • Landsstyret i NLM ung
  • Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger så fort som mulig, og melder de inn via skjemaet som dere finner her.