Hovedbygningen på SETELA

To skritt frem og ett tilbake

Et av de viktigste arbeidsfeltene for NLM i Sør-Amerika er seminaret SETELA. Det har eksistert siden 1994 og har bidratt til å utdanne frivillige, evangelister og pastorer i de nasjonale kirkene.

Høyskolesatsning 

Siden man flyttet SETELA fra Bolivia til Peru har man lett etter en mulighet for å bli en offentlig godkjent høyskole, men det har vist seg veldig vanskelig. I dag er vi nærmere enn vi nok noen gang har vært. 

Justisdepartementet har gitt oss en juridisk ryggdekning i møte med utdanningsdepartementet med tanke på vår rett til å sikre en utdanning, anerkjent av staten, til våre kirker og andres kirker. Utfordringen er at det ikke finnes adekvate skjemaer for en slik søknad.  

 

Politisk kaos påvirker prosessen

Etter møte med viseutdanningsminsiteren i mai ble vi bedt om å søke i et format som det samme departementet avviste tre måneder senere. Siden september har den parlamentariske situasjonen vært kaotisk i Peru og nylig oppløste presidenten kongressen og utlyste nyvalg. Kongressen svarte med å suspendere presidenten og innsette visepresidenten. Hele regjeringen trakk seg, og etterspillene har skapt flere uavklarte forhold.

Det vi vet er at president Vizcarra fortsetter og en ny regjering er nå utnevnt. Beslutningen om å oppløse kongressen har veldig stor støtte i folket. Dette politiske kaoset påvirker også våre prosesser på SETELA.  

 

Håp om snarlig løsning

Det som kanskje kan være en fordel for oss er at en tidligere justisminister som kjenner våre prosesser godt, nå er statsminister. Den nye utdanningsministeren har sittet i stolen knappe to uker og vi har fått løfte om audiens innen kort tid.

Siden loven gir oss denne mulighet, trenger vi at departementet avklarer hvordan de skal sikre oss denne rettigheten. Deretter er det opp til SETELA å oppfylle de formelle kriterier og rammer for et godkjent teologi- og pastorstudie.

Det vil kunne bety veldig mye for våre kirker og det evangeliske miljøet, om SETELA lykkes med dette.   

  

Enn så lenge jobbes det politisk inn mot departementet av vår rektor Tomas Gutierrez Sanchez, som også er rådgiver i kongressen.